ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2566 ผ่านออนไลน์ อัปเดตที่นี่

20 ก.ค. 2566 | 20:15 น.

อัปเดตจุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2566 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มให้บริการ 24 กรกฎาคม 2566 นี้

พร้อมรับมือฤดูฝนที่มาเยือนประเทศไทยอยู่ในขณะนี้โดยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีตามจุดต่าง ๆ ที่แจ้งเปิดให้บริการ และสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และ 7 กลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีทุกสิทธิการรักษาโดยเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2566 ในวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 12.00 - 14.30 น. ณ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น B3

กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา

2.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4เดือนขึ้นไป

3.ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่

  • โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง
  • หอบหืด
  • หัวใจ
  • หลอดเลือดสมอง
  • ไตวาย
  • ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาบำบัด
  • เบาหวาน

4.ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือ

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ)

7.โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรมต่อตารางเมตร  

หมายเหตุ

ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีที่ห้องตรวจครรภ์ (ANC) 

3 ช่องทางใช้จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 

1.ลงทะเบียนจองสิทธิผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย Application "เป๋าตัง"

2.ลงทะเบียนจองสิทธิ ณ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น B3 (ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

3. ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน Call Center ของ สปสช. 1330

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประชาชน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว โทร. 02-2443622 หรือ 02-2443652

 

รพ.วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2566