รพ.จุฬาลงกรณ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี 400 คนเดือน ส.ค.66

24 ก.ค. 2566 | 20:15 น.

12 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนหญิงไทยอายุระหว่าง 25-65 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี 400 คนในเดือนสิงหาคม 2566 เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติทั้งหมดได้เลย

สถานการณ์มะเร็งปากมดลูกในไทยนั้น จากสถิติล่าสุดของ Agency for Research on Cancer (IARC) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 พบสถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ของไทยปีละ 9,158 ราย และอัตราการเสียชีวิต 4,705 รายต่อปี

สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส เอชพีวี (HPV) ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 นี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 400 ราย

สำหรับสตรีที่มีเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้

  • สตรีอายุ 25-65 ปี 
  • ไม่มีประวัติวินิจฉัยหรือเคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช
  • ไม่มีประวัติผ่าตัดมดลูก
  • ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน 1 ปีนี้
  • ไม่มีประจำเดือนในวันที่มาตรวจ

หากท่านเข้าเกณฑ์ดังกล่าว สามารถมารับบริการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ทั้งนี้ สำหรับสตรีที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับอุปกรณ์และคำแนะนำวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจจากปากมดลูกด้วยตนเอง เพื่อตรวจหาไวรัส HPV ท่านจะได้รับแจ้งผลการตรวจภายใน 2-4 สัปดาห์

โดยสามารถลงทะเบียนและรับบัตรคิว ณ ตึก ภปร ชั้น G ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30-10.00 น.

เอกสารที่ใช้

  • บัตรประชาชนฉบับจริง

 

รพ.จุฬาลงกรณ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี 400 คนเดือน ส.ค.66