ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคารหลายอัตรา

10 ก.ค. 2566 | 20:15 น.

อัปเดตตำแหน่งงาน ข่าวดี ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตราผ่านทางออนไลน์ ตรวจสอบตำแหน่งว่าง พร้อมช่องทางและรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

อยากทำงานธนาคารอ่านตรงนี้ ข่าวดี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม

2.นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส ทีมบริหารระบบบัญชีและกิจการธนบัตร 

3.นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส ทีมนโยบายบัญชีและรายงานทางการเงิน

4.เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ส่วนบริหารงานชำระราคา

5.ช่างเทคนิคอาวุโส สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร

6.นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส ทีมบัญชีธุรกรรมบริหารเงิน 1-2 ฝ่ายการเงินและการบัญชี

7.เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน / เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกันอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

8.เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1-2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture , Digital Strategy , Project Management)

11.เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ทีมจัดการคุณภาพระบบงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

13.เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

หมายเหตุ : 

ตำแหน่งข้อ 1-5 จะปิดรับสมัครในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งข้อ 6 จะปิดรับสมัครวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งข้อ 7 จะปิดรับสมัครวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งข้อ 8- 13 จะปิดรับสมัครในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ช่องทางการรับสมัคร 

เปิดรับสมัครงานทางออนไลน์ คลิกที่นี่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้องโดยใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี