อายุ 16 ปี มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท “เงินดิจิทัล” ตัดสิทธิ์ร่วมโครงการ

12 พ.ค. 2567 | 08:40 น.

คลังเผยเกณฑ์ “แจกเงินดิจิทัล” ระบุต้องอายุครบ 16 ปี ภายใน 30 ก.ย.67 ชี้เงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท ณ วันที่ 31 มี.ค.67 ชี้แม้เด็กผู้ปกครองออมเงินให้ หากเงินในบัญชีเกินเงื่อนไขกำหนด ก็โดนตัดสิทธิ์

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัล วอลเล็ท ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยเกณฑ์อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย.2567

ส่วนเกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน  500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ

  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • บัตรเงินฝาก
  • ใบรับเงินฝาก
  • เงินฝากกระแสรายวัน

แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ สลากออมสิน เป็นต้น สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินออกไปได้ทันแล้ว

ขณะที่กรณีเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีเงินในบัญชีเงินฝาก ซึ่งพ่อแม่เก็บออมให้กับลูก หากมีวงเงิน 50,000 บาทขึ้นไปก็จะโดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลเช่นเดียวกัน เนื่องจากเกณฑ์เงินฝากในบัญชีได้ระบุไว้ชัดเจน

ด้านเกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธ.ค.66 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาส 3 ของปี 2567 และจะเริ่มใช้จ่ายให้ทันในไตรมาส 4 ของปีนี้ ด้านเกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม

ขณะที่เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต