ด่วน!บริษัทลูกทอท.เปิดรับสมัครงานสนามบินดอนเมือง สัมภาษณ์ทุกวัน

30 เม.ย. 2566 | 05:30 น.

บริษัทลูก ทอท. AOT AVSEC ประกาศรับสมัครพนักงานประจำสนามบินดอนเมือง สัมภาษณ์ทุกวัน รู้ผลทันที รายได้ต่อผลัด 540 บาทขึ้นไป

ล่าสุดบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ บรท. (AOT AVSEC) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดรับสมัครพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร สนามบินดอนเมือง

ด่วน!บริษัทลูกทอท.เปิดรับสมัครงานสนามบินดอนเมือง สัมภาษณ์ทุกวัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ บรท. (AOT AVSEC) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) และบริษัทเอกชน ซึ่งดำเนินงานด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยาน และ AOT ประกาศรับสมัครพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

โดยเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทุกวัน และทราบผลทันที เพื่อเข้ารับการอบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มีรายได้ต่อผลัด (8 ชั่วโมง) 540 บาทขึ้นไป มีประกันสังคมและเงินทุนทดแทน

รายได้-สวัสดิการ

 • รายได้ต่อผลัด (8 ชั่วโมง) 540 บาทขึ้นไป
 • เงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 30% ของรายได้ (รอบกลางเดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • วันลา วันหยุดตามประเพณี ตามกฎหมายกำหนด
 • วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
 • ลากิจได้รับค่าจ้างไม่เกิน 3 วันต่อปี
 • ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันต่อปี
 • ลากิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • ลากิจแต่งงาน
 • ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบปี
 • ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • อาหารระหว่างฝึกอบรม
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ด่วน!บริษัทลูกทอท.เปิดรับสมัครงานสนามบินดอนเมือง สัมภาษณ์ทุกวัน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้
 • เพศชาย สูง 160 ซม. ขึ้นไป/เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
 • เพศชาย ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รด. ชั้นปีที่ 3
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดในเขตท่าอากาศยาน
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 7 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ใบ (ตำแหน่งงาน ตรวจค้น วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) (ตำแหน่ง รปภ. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)
 • สำเนา ใบผ่านทหาร สด.8 หรือ สด. 43 (สำหรับเพศชาย) จำนวน 2 ใบ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 7 ใบ

จุดรับสมัคร บรท.ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารส่วนกลาง ชั้น B ฝั่งจุดลงชื่อเข้าออกพนักงานตรวจค้น) ติดต่อท่าอากาศยานดอนเมือง 0-2535-3174 คุณวุฒิพงษ์ 06-2596-9114 หรือคุณวัศพล 06-2595-9976