หนีร้อนเข้าโดมชมไม้เมืองหนาวFLORA EXHIBITION HALLระยอง

27 เมษายน 2566

หลบร้อนคนแห่เข้าโดมเย็น PTT LNG ระยอง จากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลือใช้ ชมดอกไม้เมืองหนาวที่กำลังเบ่งบานสะพรั่ง เปิดให้เที่ยวชมฟรีตลอดทั้งปี  

ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดทั่วประเทศ หลายคนหาที่หลบร้อน บ้างก็ไปเที่ยวเขาเที่ยวทะเล เข้าคาเฟ่ หาที่เย็นชื่นใจ สถานที่ที่ต้องไปอีกแห่งหนึ่ง คือ FLORA EXHIBITION HALL อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา PTTLNG ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ที่นี่มีการนำความเย็น ที่เหลือใช้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี มีไม้เมืองหนาวมากมายหลากหลายสายพันธ์ กำลังเบ่งบานหลากสีสัน โดยเฉพาะดอกไม้ในฝันของใครหลายคน ที่ปรารถนาจะได้มาครอบครอง หรือแม้แต่เพียงได้ถ่ายภาพด้วยก็สุขใจ ที่นี่มีให้ได้ทำตามฝัน เพราะจัดโซนให้เดินชมและถ่ายภาพ หรือจะซื้อกลับไปชื่นชมก็มีจำหน่าย ท่ามกลางความหนาวเย็นชื่นใจ  

หนีร้อนเข้าโดมชมไม้เมืองหนาวFLORA EXHIBITION HALLระยอง

หนีร้อนเข้าโดมชมไม้เมืองหนาวFLORA EXHIBITION HALLระยอง

นรา  โตแย้ม ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ( PTTLNG) บอกว่า ​ นอกจากภารกิจในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ได้จากเปลี่ยนสถานะ LNG เข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติแล้ว  PTTLNG ยังคงมุ่งมั่นในการศึกษา และพัฒนาการนำพลังงานความเย็นของ LNG มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วย  

เมื่อปี 2559 PTTLNG ได้เริ่มดำเนินโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ สำหรับใช้ภายในสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 1 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก โดยออกแบบให้มีการนำความเย็น ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นการนำความเย็นเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

หนีร้อนเข้าโดมชมไม้เมืองหนาวFLORA EXHIBITION HALLระยอง

หนีร้อนเข้าโดมชมไม้เมืองหนาวFLORA EXHIBITION HALLระยอง

ต่อมาได้พัฒนานำความเย็นมาใช้ในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว มีการศึกษาทดลองและวิจัยเทคโนโลยีการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเมืองร้อน จนสามารถผลิตดอกไม้เมืองหนาวจากความเย็น LNG ได้อย่างมีคุณภาพ การเปิดอาคารไม้เมืองหนาวให้ประชาชนเข้าชมฟรี  จึงเป็นการคืนความสุขสู่สังคม ประชาชนจะได้รับความสุขจากการเยี่ยมชมไม้เมืองหนาวพรรณต่าง ๆ และได้เห็นถึงนวัตกรรมที่นำความเย็นมาใช้ประโยชน์ในการทำระบบปรับอากาศให้เย็นได้ตลอดทั้งปี  

ปัจจุบัน พื้นที่ส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาว ที่ปลูกโดยใช้ความเย็นจาก LNG แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่พรรณไม้ที่ปลูกไว้ถาวร ได้แก่ ไม้ยืนต้นผลัดใบ อาทิ ต้นเบิร์ช แมกโนเลีย เมเปิ้ล ปลูกร่วมกับไม้พุ่มที่ออกดอกตามฤดูกาล และพื้นที่แปลงจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาว จะจัดแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามแต่ละเดือน เช่น ทิวลิป ไฮเดรนเยีย แดฟโฟดิล เป็นต้น  

หนีร้อนเข้าโดมชมไม้เมืองหนาวFLORA EXHIBITION HALLระยอง

อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา PTT LNG เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันจันทร์- วันเสาร์ 9.30 – 16.30 น. (ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ละวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าเยี่ยมชม 2,000-5,000 คน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ หากในช่วงที่มีนักทอ่งเที่ยวหนาแน่นมาก จะจัดให้เข้าชมตามรอบเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด