พยากรณ์อากาศ 16-19 มี.ค.ไทยตอนบนอากาศร้อน -ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

14 มีนาคม 2566

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า วันที่ 16-19 มี.ค.กรมอุตุนิยมวิทยา เผย เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนกทม.ปริมณฑล ฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 38 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ 4 – 20 มีนาคม 2566 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น  สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ส่วนสภาพอากาศวันนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ 

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2566
ภาคเหนือ
วันที่ 14 - 15 มี.ค. 66 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส 

วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 

 • ร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. 

พยากรณ์อากาศ 16-19 มี.ค.ไทยตอนบนอากาศร้อน -ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า-คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 14 - 15 มี.ค. 66 

 • อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส 

วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ 16-19 มี.ค.ไทยตอนบนอากาศร้อน -ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า-คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคกลาง
วันที่ 14 - 15 มี.ค. 66

 • เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส 

วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า-คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคตะวันออก
วันที่ 14 - 15 มี.ค. 66 

 • มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง  อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส

วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30  ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า-คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส
 • ตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
 • ตั้งแต่จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ 16-19 มี.ค.ไทยตอนบนอากาศร้อน -ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า-คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า-คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5

กรุงเทพและปริมณฑล
วันที่ 14 - 15 มี.ค. 66

 • มีเมฆบางส่วน  ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส

วันที่ 16 - 19 มี.ค. 66 

 • อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.  อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า-คาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5