จุดความร้อนในไทยพุ่งใกล้ทะลุ1พันจุด เตือนระวังไฟป่า หมอกควัน PM 2.5

09 ก.พ. 2566 | 08:46 น.

GISTDA เผย จุดความร้อนในไทยยังคงเพิ่มขึ้น วานนี้(8ก.พ.66)ขยับขึ้น 996 จุด ส่วนเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาร์ ยังคงระอุสูงถึงเกือบ 4 พันจุด เตือนระวังไฟป่า PM 2.5

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (8 ก.พ. 66) จำนวน 996 จุด ขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์สูงถึง 3,891 จุด ราชอาณาจักรกัมพูชา 778 จุด สปป.ลาว 592 จุด เวียดนาม 225 จุด และ มาเลเซีย 9 จุด

จุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่สูงสุดเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถึง 388 จุด พื้นที่เกษตร 86 จุด พื้นที่เขต สปก. 78 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 49 จุด

พื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด เชียงใหม่ 174 จุด ลำปาง 155 จุด เชียงราย 124 จุด จุดความร้อนยังคงกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือ คาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร หรือการเข้าไปหาของป่า

 

จุดความร้อนในประเทศไทย

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง

มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด

โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น