ดาวเทียมพบจุดความร้อนในไทยลดฮวบเหลือ 203 จุด

06 ก.พ. 2566 | 07:51 น.

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 5 มี.ค.65 จุดความร้อนในไทยลดฮวบเหลือเพียง 203 จุด ส่วนเมียนมาพุ่งสูงถึง 3,822 จุด

วันที่ 6 ก.พ. 66 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (5 ก.พ. 66) จำนวน 203 จุด ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 3,822 จุด รองลงมาราชอาณาจักรกัมพูชา 1,388 จุด สปป.ลาว 210 จุด เวียดนาม 60 จุด และมาเลเซีย 1 จุด

ดาวเทียมพบจุดความร้อนในไทยลดฮวบเหลือ 203 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 77 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 59 จุด พื้นที่เกษตร 33จุด พื้นที่เขต สปก. 22 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 8 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด

ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด แม่ฮ่องสอน 34 จุด เชียงราย 24 จุด น่าน 22 จุด ตามลำดับ สาเหตุจากที่จุดความร้อนในประเทศไทยลดลงอย่างมาก เนื่องจากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

.

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน คือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดน เนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือ การสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ สามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อน(2 ก.พ. 66) จำนวน 1,164 จุด

ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างราชอาณาจักรกัมพูชาจุดความร้อนลดลงพบจำนวน 869 จุด, สปป.ลาว 641 จุด, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 499 จุด, เวียดนาม 115 จุด และมาเลเชีย 3 จุด