svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นายอำเภอเทพา แก้“จนแจ๊กๆ” รับรางวัลรัวๆ

02 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดปีใหม่ 2566 แค่เดือนเดียว ได้รับแล้ว 2 รางวัลระดับประเทศ จาก 2 กระทรวงใหญ่ “มหาดไทย-สาธารณสุข” จากผลทุ่มเททำงาน เข้าถึงชาวบ้าน รวมพลังขับเคลื่อนแก้ปัญหา 

รางวัลแรก “อำเภอสุขใจ” ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่ได้จัดงานมหกรรมและมอบรางวัล “พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2” ปี 2565

โดยคัดเลือกพื้นที่ระดับอำเภอ สำหรับบุคคล โครงการ หรือนวัตกรรม ที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดีเด่นเป็นรูปธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ 

อีกรางวัลเมื่อกลางเดือนม.ค.2566 คณะทำงานคัดเลือก อำเภอนำร่องระดับจังหวัด ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2/2566 ของกระทรวงมหาดไทย 

คัดเลือก 878 อำเภอ ตั้งแต่รอบตัวแทนจังหวัดได้ 76 อำเภอ คัดตัวแทนกลุ่มจังหวัดเหลือ 18 อำเภอ  จนถึงรอบ 10 อำเภอสุดท้ายที่มีผลงานโดดเด่น

นายอำเภอเทพา แก้“จนแจ๊กๆ” รับรางวัลรัวๆ

คัดมา 2 อำเภอคว้ารางวัล คือ เทพา จังหวัดสงขลา  กับอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

นายอำเภอเทพา บูรณาการ 7 เครือข่าย ทำโครงการ “ดาหลาบารูสู่ความเพียร”ด้วยความสามัคคี สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น ผสานความต่างให้เกิดความร่วมมือของพหุวัฒนธรรม  

ก่อนมารับตำแหน่งนายอำเภอเทพา นายสิทธิชัย เทพภูษา เป็นนายอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

เมื่อเดือนเม.ย.2563 ผู้คนแตกตื่นเชื้อโควิด-19 โรคระบาดอุบัติใหม่ แรงงานไทยทะลักกลับจากมาเลเซีย ซึ่งต้องกักตัวกันโรค 14 วัน นายอำเภอสิทธิชัยยกบ้านพักข้าราชการที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ให้เป็น “ศูนย์พักผ่อนก่อนเข้าบ้าน”

ย้ายเป็นนายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เดือนส.ค.2564 ออกหนังสือเวียนแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ช่วยสำรวจทำบัญชีกลุ่มเปราะบางไม่มีจะกิน  ด้วยภาษาถิ่น “กลุ่มคนจนแจ๊กๆ” เพื่อให้ตรงเป้าหมาย

เพื่อจัดความช่วยเหลือให้ถึงตัวจริง ๆ จนฮือฮาทั้งประเทศ

 

นายสิทธิชัย เทพภูษา 
นายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

คอลัมน์สปอตไลต์ หน้า 4 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,858  วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566