21 ม.ค. "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" กับ อุทาหรณ์“หมอกระต่าย”

21 ม.ค. 2566 | 05:00 น.

21 ม.ค. "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ครม. มีมติเห็นชอบเพื่อสร้างความตระหนักในสังคมและวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย หวังให้เหตุการณ์หมอกระต่าย เป็นอุทาหรณ์

วันนี้ 21 ม.ค. 2665 เป็นวันครบรอบ 1 ปี การสูญเสีย หมอกระต่าย หรือ แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ถูกรถจักรยานยนต์ชนขณะเดินข้ามทางม้าลาย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 

 

อีกทั้งเป็นวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรทุกคน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมท้ังผู้ใช้ทางม้าลาย 

 

โดยหวังให้การสูญเสีย “หมอกระต่าย” เป็นอุทาหรณ์ นำไปสู่การรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  เปิดระบุว่า แม้จะเกิดความตื่นตัวและความพยายามรณรงค์มากมายผ่านโครงการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน แต่ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจ นั่นก็คือ จำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นคนเดินเท้าในปี 2565 สิ้นเดือนกันยายน เปรียบเทียบกับปี 2564 กลับเพิ่มขึ้น เฉลี่ยต่อเดือน ปี 2564 จำนวน 26.88 ราย/เดือน ขณะที่ปี 2565 เฉลี่ย 29.11 ราย/เดือน กว่า 70% ของอุบัติเหตุทางเท้าเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด 

สถิติผู้เสียชีวิตที่เป็นคนเดินเท้าเดือน มกราคม-กันยายน 2564-2565 

ปี 2564 

เดือนมกราคม 20 คน 

เดือนกุมภาพันธ์ 32 คน 

เดือนมีนาคม 32 คน 

เดือนเมษายน 28 คน 

เดือนพฤษภาคม 20 คน 

เดือนมิถุนายน 25 คน 

เดือนกรกฎาคม 20 คน 

เดือนสิงหาคม 33 คน 

เดือนกันยายน 32 คน 

 

ปี 2565 

เดือนมกราคม 44 คน 

เดือนกุมภาพันธ์ 23 คน 

เดือนมีนาคม 23 คน 

เดือนเมษายน 36 คน 

เดือนพฤษภาคม 33 คน 

เดือนมิถุนายน 24 คน 

เดือนกรกฎาคม 26 คน 

เดือนสิงหาคม 30 คน 

เดือนกันยายน 23 คน 

 

ข้อมูล TDRI