"ศุภมิตร ปิติพัฒน์"ทำจดหมายเปิดผนึกโต้"ปลัด มท."

03 ม.ค. 2566 | 03:00 น.

"รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์" ทำจดหมายเปิดผนึกโต้ปลัดมท. ยันหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพ

จากกรณีคลิป นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำหนิข้าราชการระหว่างการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ด้วยคำหยาบคาย จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ภายหลัง นายสุทธิพงษ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยกล่าวขอโทษ พร้อมยอมรับว่าพูดจริง และเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสม

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอให้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ออกคำชี้แจงให้สาธารณะทราบ  โดยมีเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกว่า

 

ตามที่มีคลิปการตรวจผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ และเนื้อหาในคลิปดังกล่าว ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งข้อกังขาต่อเป้าหมายวัตถุประสงค์และคุณภาพโดยรวมของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเป็นไปและบริบทในการประชุมดังกล่าวจะเป็นอย่างไร บุคคลภายนอกไม่อาจทราบได้โดยละเอียด แต่เมื่อส่วนที่เผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ แม้อาจพอรับฟังและพิจารณาเป็นความเห็นหนึ่งสำหรับการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป แต่ก็อาจเป็นไปในทางที่ก่อผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการจัดการคุณภาพและการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เช่นกัน

กระผมจึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ออกคำชี้แจงให้สาธารณะทราบ และในนามของหลักสูตรฯ ขอนำเรียนคณบดี ดังนี้

 

หนึ่ง เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย QS World University Rankings ทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Politics and International Studies เป็นหนึ่งในสาขาทางสังคมศาสตร์ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์ในการจัดคุณภาพการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับและนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

 

สอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นทั้งสาขาวิชาการและเกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติในการเมืองโลก การสร้างความรู้จึงมีทั้งส่วนที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ในด้านแนวคิดทฤษฎี และความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้กำหนดและผู้มุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงนโยบาย การจัดโครงสร้างสถาบัน และแบบแผนวิถีปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้วยเหตุที่มิติการต่างประเทศได้สานแทรกอยู่ในนโยบายและกิจกรรมสาธารณะทุก ๆ ด้าน ผู้เรียนจึงมีความมุ่งหมายในการเรียนรู้แตกต่างกัน

 

การจัดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงออกแบบหลักสูตรไว้เป็น 2 ทางเลือก เพื่อให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้และการสร้างความรู้ได้ตรงกับเป้าหมายของนิสิตผู้เรียน ความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีเสมอกันทั้ง 2 แบบ ทำให้หลักสูตรฯ พร้อมรับการตรวจสอบจากภายนอกได้เสมอ

สาม หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อมั่นในหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงและความรู้ไม่หยุดนิ่ง จึงตั้งความหวังสำหรับมหาบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรฯ ไปแล้วจะมีโอกาสได้ทำงานในองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ และนำแนวทางการเรียนรู้จากสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มุ่งทำความเข้าใจสิ่งเฉพาะและสากล เข้าใจสากลในบริบทเฉพาะ และการประสานส่วนทั้ง 2 เข้าด้วยกันให้ลงตัวเพื่อตอบโจทย์ของโลกและโจทย์ของเรา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการพัฒนาตนเองและสังคม สมดังปณิธานการเรียนรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตราบเท่าที่ยังอยู่ในเส้นทางของการเรียนรู้ ใครก็ไม่อาจทำลายคุณค่าของผู้เรียนรู้ลงไปได้

 

โดยเหตุที่การจัดการหลักสูตรฯ กลายเป็นประเด็นซึ่งอาจสร้างผลกระทบกระเทือนต่อผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ที่คณะรัฐศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยึดถือให้ความสำคัญเสมอ กระผมจึงขอนำเรียนคณบดีในการชี้แจงเพื่อความเข้าใจของสาธารณะต่อไป