อัพเดท"สถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566" พร้อมวิธีขอเปลี่ยน

10 ธ.ค. 2565 | 17:19 น.

ประกันสังคม ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2566 แยกตามจังหวัด พร้อมวิธีการเปลี่ยนโรงพยาบาล ผ่าน 4 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66

 

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2566 ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 

 

เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 4 ช่องทาง  

 

  • 1.ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ 
  • 2.ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th 
  • 3.ทำรายการผ่าน Application SSO Connect 
  • 4.ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก)

 

 

อัพเดท\"สถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566\" พร้อมวิธีขอเปลี่ยน

 

ทั้งนี้สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด  โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้จากนายจ้าง หรือ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สอบถามที่สายด่วน 1506 ได้ทุกวัน 

 

สำหรับการแจ้งผลการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ การเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับการแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS 

 

ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ / กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

 

 

อัพเดท\"สถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566\" พร้อมวิธีขอเปลี่ยน

 

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566  คลิกที่นี่

 

 

อัพเดท\"สถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566\" พร้อมวิธีขอเปลี่ยน อัพเดท\"สถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566\" พร้อมวิธีขอเปลี่ยน อัพเดท\"สถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2566\" พร้อมวิธีขอเปลี่ยน