สธ.-สปสช.เพิ่มทางเลือกสิทธิบัตรทอง ใช้ “หมอพร้อม” ยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ

27 พ.ย. 2565 | 01:51 น.

สธ.-สปสช.เพิ่มทางเลือกสิทธิบัตรทองในการยืนยันตัวตนก่อนรับบริการสุขภาพผ่านแอปฯหมอพร้อม นอกเหนือจากการสแกน QR code ผ่านไลน์ สปสช. และการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการเชื่อมระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการตามสิทธิบัตรทอง เข้ากับแอปพลิเคชัน“หมอพร้อม” ของ สธ. เพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยบริการและประชาชนสามารถใช้วิธีการยืนยันตัวตนได้หลากหลายมากขึ้น

 

ในขั้นตอนการใช้สิทธิบัตรทองในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น ผู้มีสิทธิจะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิโดยผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สิทธิตัวจริงเสียโอกาสในการรับบริการ ขณะที่หน่วยบริการก็จะได้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการ และลดภาระการตรวจสอบหลังการจ่ายด้วย ซึ่ง สปสช. ได้พัฒนาระบบ New Authen ให้มีทางเลือกในการยืนยันตัวตนได้หลายวิธี เช่น

 

การใช้ไลน์ สปสช. สแกน QR code ที่หน่วยบริการจัดเตรียมไว้ให้ หรือหากไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ก็สามารถใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าเครื่อง Card Reader ก็ได้

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ล่าสุด สปสช. ร่วมมือกับ สธ. ในการเชื่อมต่อระบบ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหน่วยบริการและประชาชนในการยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ หมอพร้อม ซึ่งจะทำให้มีความหลากหลายในการยืนยันตัวตนมากขึ้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกของประชาชน

 

สำหรับความคืบหน้าในการเชื่อมต่อระบบของ สปสช. เข้ากับแอปฯ หมอพร้อมนั้น ขณะนี้ได้มีการเชื่อมต่อ API Authen เรียบร้อยแล้ว และแอปฯหมอพร้อมก็เชื่อมโยงกับหน่วยบริการผ่าน MOPH Claim ส่วน สปสช.ได้ดำเนินการสร้าง API สำหรับตรวจสอบหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ให้หมอพร้อมตรวจสอบ และอยู่ในขั้นตอนทดสอบรับและตอบกลับข้อมูล