สิทธิประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาท รีบใช้สิทธิก่อนหมดปี เช็คเลย

26 ธ.ค. 2565 | 03:40 น.

สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ทำฟันฟรี งบ 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย รีบใช้สิทธิก่อนหมดปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

นับถอยหลัง สิทธิประกันสังคม ผู้ประกัน ม.33 และ ม.39 (ไม่นับ ม.40) ทำฟันฟรี 2566 งบ 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้แค่บัตรประชนใบเดียวเท่านั้น ได้สิทธิรักษา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด รีบใช้สิทธิก่อนหมดปี  

 

ถ้าค่ารักษาเกินงบ 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินส่วนเกินเอง

 

สามารถไปคลินิก หรือสถานพยาบาลที่มีป้ายสิทธิทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิประกันสังคม ทำฟันฟรี 2565

 

 

ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิได้

 

  • จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว ครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

 

  • ถ้าลาออกจากงานแล้ว ยังไปทำฟันได้ เพราะทางประกันสังคมยังคุ้มครอง 6 เดือน

ก่อนไปทำฟันควรต้องเตรียมตัวอย่างไร

 

1. ควรแปรงฟันให้สะอาด เพื่อความมั่นใจของเราเอง รวมถึงคุณหมอจะได้แนะนำได้ในจุดที่เราอาจจะยังดูแลไม่ทั่วถึง จะได้ปรับการทำความสะอาดและดูแลช่องปากได้ดีกว่าเดิม

 

2. ใครที่มีโรคประจำตัว หรือแพ้ยา ควรจะแจ้งให้ทางคุณหมอหรือคลินิกทราบไว้ จะได้ประเมินเบื้องต้นได้ว่ามีผลต่อการรักษาหรือไม่

 

3. ควรจะมีการนัดหมายหรือจองเวลาล่วงหน้า เพื่อที่ทั้งฝ่ายเราและคลินิกจะได้มีการเตรียมตัวและวางแผนการรักษาให้พร้อม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคมแจงสิทธิทันตกรรม ชมคลิป คลิกที่นี่

 

 

 

 

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office