เริ่มแล้ว “กรมขนส่ง” เปิดโหวตเลขสายรถเมล์โดยสาร รุกแผนปฏิรูปเส้นทางใหม่

06 ธ.ค. 2565 | 07:56 น.

“กรมขนส่ง” ชวนประชาชนโหวตใช้เลขสายรถเมล์โดยสาร หลังเตรียมปฏิรูปเส้นทางรถใหม่ เล็งให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล เริ่ม 6 – 15 ธ.ค.นี้

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เดินหน้าแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารและสามารถเชื่อมโยงระบบรถโดยสารประจำทางกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบ อื่น ๆ ทั้งระบบราง คือ โครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสาย ระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต ระบบเรือโดยสารซึ่งเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบรถโดยสารประจำทางที่ผู้ใช้บริการปลอดภัย ตัวรถมีสภาพใหม่ สะดวกสบาย เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เช่น รถ NEV หรือ EV เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ 


สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านทางเพจ facebook ของกรมการขนส่งทางบก หรือ website ของกรมการขนส่งทางบก โดยรูปแบบในการโหวตแสดงความคิดเห็นจะมี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ใช้หมายเลขเส้นทางใหม่ทั้งหมดตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางเลือกที่ 2 เส้นทางเดิมหรือใกล้เคียงเส้นทางเดิม กลับไปใช้หมายเลขเส้นทางเดิม สำหรับเส้นทางเดิมที่มีการแบ่งเป็นสองเส้นทางหรือสามเส้นทางใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับ ในส่วนของเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน กำหนดให้เป็นเลขใหม่ 3 หลัก 
 

เริ่มแล้ว “กรมขนส่ง” เปิดโหวตเลขสายรถเมล์โดยสาร รุกแผนปฏิรูปเส้นทางใหม่

นอกจากนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโหวตผ่านช่องทางดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2565 โดยกรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเพื่อร่วมกันกำหนดหมายเลขเส้นทางตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด


อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่านร่วมกันแสดงความเห็นต่อการกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ตามแผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจริง 
 

เริ่มแล้ว “กรมขนส่ง” เปิดโหวตเลขสายรถเมล์โดยสาร รุกแผนปฏิรูปเส้นทางใหม่