svasdssvasds

รู้จัก แอปทางรัฐ รวมทุกบริการของรัฐ จบในช่องทางเดียว คลิกเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2565 เวลา 1:00 น.

ทำความรู้จักกับ แอปทางรัฐ คือ อะไร หลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว โหลดแอปฯติดมือถือไว้ ใช้ทำอะไรได้บ้าง อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดรัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านทางแอพพลิเคชั่นใหม่มีชื่อว่า แอพพลิเคชั่น "ทางรัฐ"  หรือ แอป ทางรัฐ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐได้อย่างสะดวก เข้าถึง ปลอดภัยและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น

 

โดย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดในการใช้แอพพลิเคชัน "ทางรัฐ" ว่า เริ่มเปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอป "ทางรัฐ" ฟรีได้แล้ว โดยสามารถลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้เพียงแค่นำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตัวตนได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนนั้นจะช่วยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูล หรือถูกแอบอ้างชื่อไปขอรับบริการต่าง ๆ แทนเจ้าตัวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนหลังจากถูกเข้ารหัส แล้วจะส่งให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยตรงไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแต่อย่างใดจึงเป็นวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย 

 

แอปทางรัฐ คือ อะไร 

แอปทางรัฐ คือ แพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ จากทางภาครัฐได้ง่าย ทำได้ทุกที่ที่ต้องการผ่านทางระบบออนไลน์ โดยแอปฯ ดังกล่าว เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน),

สำนักงานประกันสังคม, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านช่องทางออนไลน์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวมากถึง 68 บริการ แบ่งหมวดหมู่ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร, ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่อยู่ในระบบว่าตรงตามข้อมูลของเราหรือไม่ โดยกรมการปกครอง, สิทธิประโยชน์ อสม.

2.การศึกษา

 • หนังสือรับรองผลการสอบ O-NET

3.สิทธิประโยชน์ / สวัสดิการ

 • ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 • ตรวจสอบข้อมูลเงินสะสม สมทบกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ 
 • ประกันสังคม โดยแสดงข้อมูลเงินสะสมประกันสังคม ประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ โดยสำนักงานประกันสังคม 
 • ตรวจสอบและติดตามการใช้บริการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
 • ระบบบริการ พม. อาทิ การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าน ปัญหาสังคมหรือขอรับบริการผู้ประสบเหตุ โดย พม. 

4.สุขภาพ 

 • ตรวจสอบข้อมูลการใช้ยา สแกน QR Code บนซองยา หรือ สรุปรายการยาจากโรงพยาบาล พร้อมสาระข้อมูลการใช้ยาที่สำคัญ
 • ตรวจสิทธิการรักษาพยาบาล (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) โดย สปสช. 

5.ที่ดินที่อยู่อาศัย 

 • LandsMaps ค้นหารูปแปลงที่ดิน จากข้อมูลทั้งประเทศ โดยกรมที่ดิน 

6.สาธารณูปโภค

 • ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าและชำระค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code สำหรับ  Mobile Banking โดยการไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.) 
 • ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าและชำระค่าไฟฟ้าผ่าน QR Code สำหรับ Mobile Banking โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) 
 • การแสดงข้อมูลของผู้ใช้น้ำ ประวัติ ข้อมูลค่าน้ำงวดปัจจุบัน โดยการประปานครหลวง (กปน.) 
 • บริการข้อมูลประวัติการใช้น้ำ ชำระค่าน้ำผ่าน QR Code ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.) 


7.การงาน/อาชีพ  

 • License -ช่างฝีมือ บริการแสดงข้อมูลช่างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
 • Smart Job -ค้นหางาน ค้นหาคนทำงาน โดยกรมการจัดหางาน
 • ผู้ให้บริการ/ผู้ดำเนินการสปา -ข้อมูลใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการ(พนักงานนวด) และข้อมูลใบอนุญาตสำหรับผู้ดำเนินการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 


8.เรื่องของรัฐ อื่น ๆ

 • G-News แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (มหาชน) 
 • กรมธรรม์พ้นอายุความ ตรวจสอบข้อมูลเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ โดยกองทุนประกันชีวิต 
 • กองทุนประกันวินาศภัย ตรวจสอบค่าสินไหมทดแทนวินาศภัย กรณีบริษัทประกันถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยกองทุนประกันวินาศภัย 
 • ข้อมูลเปิดภาครัฐ ค้นหาชุดข้อมูลเปิดจากภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 • ข้อมูลติดต่อราชการ  รวมข้อมูลสำหรับการติดต่อส่วนราชการ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 • ภาษีไปไหน แสดงภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล จากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 


9.งานยุติธรรม/กฎหมาย

 • ยุติธรรมใส่ใจ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และบริการข้อมูลการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

 

ติดตั้งแอปโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS


วิธีการยืนยันตัวตนแอป "ทางรัฐ" ที่ร้าน 7-11 มีขั้นตอนดังนี้ 

1.ดาวน์โหลดแอปทางรัฐ

2.เลือกสมัครที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

3.กรอกเลขที่บัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ แล้วจะได้รับคิวอาร์โค้ด 

4.ไปที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาใดก็ได้ 

5.แสดงคิวอาร์โค้ดแก่พนักงาน 

6.เสียบบัตรประชาชนที่เครื่อง EDC 

7.รับสลิป และ SMS ยืนยันการทำรายการ 

8.จากนั้นกดลิงก์ในแอปเพื่อดำเนินการต่อไปจนจบทุกขั้นตอน  

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด