รวม 4 แอป ติดโควิดบริการส่ง "ยาฟาวิพิราเวียร์-โมลนูพิราเวียร์" ถึงบ้านฟรี 

13 พ.ย. 2565 | 00:15 น.

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว ทุกสิทธิการรักษา รับยาฟาวิพิราเวียร์-โมลนูพิราเวียร์ ผ่าน 4 แอปพลิเคชัน จัดส่งถึงบ้านฟรี เช็คเงื่อนไข หลักเกณฑ์ขอรับบริการได้ที่นี่   

วันนี้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่อยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว หรือ มีอาการเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับยา "ยาฟาวิพิราเวียร์" หรือ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ซึ่งใช้ในการรักษาอาการจากสถานพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางกันอีกต่อไป ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง

 

รวมถึงสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง โดยร่วมกับ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดผ่านบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่งยา "ยาฟาวิพิราเวียร์" หรือ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ถึงบ้านฟรี


เงื่อนไขการรับบริการ

1.เมื่อตรวจ  ATK ขึ้น 2 ขีด 

2.ลงทะเบียนเพื่อรับการวินิจฉัยจากแพทย์ผ่านระบบออนไลน์  

หากเข้าเกณฑ์จะได้รับ "ยาฟาวิพิราเวียร์" หรือ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ตามดุลพินิจของแพทย์ (ตามประกาศหลักเกณฑ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับใหม่ของ สปสช.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565)   

4 แอปพลิเคชันให้บริการกลุ่มเป้าหมายจัดส่งยาถึงบ้าน

กลุ่มอาการสีเขียว และ กลุ่ม 608 


กลุ่มอาการสีเขียวทั่วประเทศ


กลุ่มอาการสีเขียว ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และชลบุรี 

กลุ่มอาการสีเขียว เด็ก ผู้ใหญ่ และกลุ่ม 608 ทั่วประเทศ

  • แอปพลิเคชัน โททอลเล่เทเลเมด (เดอะโททอลเล่คลินิก) ลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account (คลิกที่นี่) หรือ สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @totale และสายด่วน 0620462944, 0618019577 

 

ทั้งนี้ ทุกแอปพลิเคชันเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำตามคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์ เมื่อเข้ารับบริการประเมินอาการเบื้องต้น และปรึกษาแพทย์ออนไลน์พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลตัวเอง หากเข้าเกณฑ์อาจได้รับ "ยาฟาวิพิราเวียร์" หรือ "ยาโมลนูพิราเวียร์" ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยจัดส่งยาถึงบ้านฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย