ปฏิทินวันหยุดปี 2566 เช็คเลยมีวันไหนบ้าง

24 พฤศจิกายน 2565

เตรียมปากกามาวง!ปฏิทินวันหยุดปี 2566 มีวันไหนบ้าง พร้อมอัพเดทวันหยุดธนาคาร-สถาบันการเงิน เช็คเลยได้หยุดตรงกันหรือไม่

อีกไม่กี่เดือนจะสิ้นปี 2565 และจะก้าวเข้าสู่ปี 2566 วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จึงรีบนำข้อมูล "วันหยุดปี 2566" มานำเสนอคุณผู้อ่าน เพื่อจะได้เตรียมวางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด โดยนอกเหนือจากวันหยุดทั่วไปแล้ว ยังมีข้อมูล"วันหยุดธนาคาร" หรือ วันหยุดแบงค์ปี 2566 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศออกมาฝากคุณผู้อ่านอีกด้วย ซึ่งวันหยุดปี 2566 จะมีวันไหนบ้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

 

วันหยุดเดือนมกราคม 2566 

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

 

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

 

วันหยุดเดือนเมษายน 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 • วันพุธที่ 17 วันพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
   

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2566 

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

 

วันหยุดเดือนตุลาคม 2566 

 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

 

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี


 

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ.2566  มีดังนี้ 

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 )
 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม2566  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2566 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566  วันปิยมหาราช
 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 )

 

 


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
 • วันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม
 • หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์
   

 

สาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

 • ให้หยุดในวันตรุษอีดิลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
 • วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี
 • วันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์