วันหยุดธนาคารประจำปี 2566 หยุดรวมกี่วัน วันไหนบ้าง เช็คเลย

12 กรกฎาคม 2565

เช็ควันหยุดธนาคารประจำปี 2566 หยุดรวมกี่วัน วันไหนบ้าง รวมทั้ง สาขาของธนาคารใน ในพื้นที่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา เเละธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

อัพเดท "วันหยุดธนาคาร 2566" เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2566

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ.2566  มีวันหยุดรวมกันทั้งหมด 15 วัน ดังนี้ 

 1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565และ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2566)
 2. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม วันมาฆบูชา
 3. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
 5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
 6. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
 7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
 8. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
 9. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
 11. วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
 12. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 13. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
 14. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 15. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ(วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 )

 

วันหยุดประจำปีธนาคาร 2566

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
 • วันตรุษอีดิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม
 • หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์

 

สาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

 • ให้หยุดในวันตรุษอีดิลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
 • วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสํานักจุฬาราชมนตรี
 • วันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจําสัปดาห์