svasdssvasds

"ไฮเวย์" ในกลุ่มทิสโก้ ดูแลพนักงานเป็นเลิศ คว้า Best Employer Hall of Fame

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2565 เวลา 13:31 น.

"ไฮเวย์" ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ โชว์ความสำเร็จ การดูแลพนักงาน คว้ารางวัลโล่เงินเกียรติยศ Best Employer Hall of Fame จากเวที Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Employer Hall of Fame จากการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ถือเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูองค์กรนายจ้าง ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานมาโดยตลอด พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จนกลายเป็นองค์กรที่พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความผูกพันและมีมุมมองที่ดีต่อประสบการณ์ในการทำงาน

 

นอกจากนี้ ยังมีกลไกและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยู่เสมอ ทำให้สามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง 

 

 

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ประธานกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท ไฮเวย์ จำกัด มีจำนวนพนักงานกว่า 1,300 คน พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น การสื่อสารไปยังพนักงานและรับฟังเสียงของพนักงาน จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่เพียงเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถ แต่ยังช่วยให้บริษัทได้ข้อมูลเชิงลึกในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยสร้างความเข้าใจและทำให้พนักงานทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน จนเป้าหมายบรรลุผลและสร้างการเติบโตให้กับองค์กร 

 

ไฮเวย์ มีวัฒนธรรมองค์กรและความเชื่อในเรื่อง “โอกาส สร้างได้” จึงเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าทดลอง กล้าทำ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ

 

นอกจากนี้ ในเรื่องการดูแลและส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน พนักงานทุกรายจะได้รับการดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กลุ่มทิสโก้ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ผลตอบแทน รางวัลตามอายุงาน การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ รวมถึงแนวทางการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในรูปแบบอื่น เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณสุข เป็นต้น

ขณะเดียวกันยังกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีการวัดผล ประเมินผล ในแต่ละหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แม้จะเริ่มต้นจากพนักงานปฏิบัติงาน แต่ถ้ามีศักยภาพจะได้รับการโปรโมตตามลำดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการภูมิภาค ไปจนถึงผู้บริหาร

 

สิ่งสำคัญคือการคัดสรรคนขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มต้น โดยพิจารณาจากคนที่มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ และมีความสามารถอย่างเหมาะสม โดยหัวหน้าโซนและผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้คัดเลือก Training และ Coaching ด้วยตัวเอง จากเดิมที่การรับสมัครจะมาจากหน่วยงานกลางเท่านั้น ดังนั้น จึงทำให้การจัดสรรคนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทำได้ทันท่วงที  

 

ในการทำงานทุกเช้าจะมี Morning Talk ผ่าน Video Conference ประมาณ 15 นาที เพื่อสื่อสารในเรื่องต่างๆ อาทิ นโยบายส่วนกลาง กระบวนการทำงานใหม่ๆ ข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ สิ่งที่ต้องระวัง การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนสารทุกข์สุขดิบของพนักงาน ซึ่งสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ทุกคนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ทุกคนก็จะช่วยกันแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันอย่างเต็มที่ และพยายามทำเป้าหมายให้บรรลุผลอย่างเต็มใจ  

 

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแผนขยายการเติบโตในธุรกิจต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ผ่านการเร่งขยายสาขาไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายในการสรรหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบการรับสมัครงานโดยตรง และการจัด “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินขึ้น

 

ไฮเวย์ มีพนักงานหลากหลายช่วงวัย การทำงานร่วมกัน มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นตัวเชื่อม มีการสร้างระบบพี่เลี้ยงมาคอยถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการทำงานให้กับน้อง ๆ รุ่นใหม่ ๆ สร้างการสื่อสารภายในที่ดี ทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันระหว่างคนในแต่ละวัยผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และการส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีความต่อเนื่อง สะท้อนออกมาจากความสุขและความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร โดยพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่า 30%  

 

รางวัลเกียรติยศสูงสุด Best Employer Hall of Fame จากเวที Kincentric Best Employer Thailand 2022 จัดโดยบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Highly Commended Best Employers In Asia ในปี 2548 และรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” (Best Employers in Thailand) จากเวทีนี้มาแล้วในปี 2548 ปี 2552 ปี 2562 และปี 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด