"ลอยกระทง 2565" ตรงกับวันอะไร เปิดประวัติความเป็นมา-ความเชื่อ

16 ต.ค. 2565 | 18:00 น.

"ลอยกระทง 2565" เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 ตรงกับวันอะไร พร้อมเปิดประวัติความเป็นมา-ความเชื่อ

ลอยกระทง 2565 ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และไม่ถือเป็นวันหยุด เป็นพิธีที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันพระจันทร์เต็มดวง และช่วงน้ำเต็มตลิ่ง ถือเป็นประเพณีโบราณ เเต่ละพื้นที่มีจุดประสงค์และความเชื่อเเตกต่างกันออกไป 

 

ลอยกระทง มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งลอยกระทงเพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อ บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา หรือเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ 

เชื่อกันว่า "ประเพณีลอยกระทง" สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง มีนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยนางนพมาศจะนำเอาดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสอง มาใส่เทียนประทีป

 

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีของคนไทย แทบทุกจังหวัดจะมีการจัดงาน และต่างประเทศก็มีการจัดงานลอยกระทงด้วย เช่น  ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ 

 

 

ความหมายของวันลอยกระทง

  • ลอย หมายความว่า ไม่จม อยู่บนผิวน้ำ หรือ ปล่อยให้เคลื่อนไปตามน้ำ
  • กระทง หมายถึง ภาชนะที่ประดิษฐ์ ขึ้นอย่างรูปดอกบัว เป็นต้น เพื่อใช้ลอยน้ำในประเพณีลอยกระทง
  • ลอยกระทง เอากระทงบรรจุธูปเทียน ดอกไม้ เป็นต้น จุดไฟแล้วลอยลงในน้ำ เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และลอยทุกข์ลอยโศกออกไป