svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คเลย ทางหลวงน้ำท่วม/ดินสไลด์ 18 จังหวัด 75 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 18 แห่ง

05 ตุลาคม 2565

"กรมทางหลวง"เผยมีทางหลวงน้ำท่วม/ดินสไลด์ 18 จังหวัด รวม 75 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 18 แห่ง เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

วันที่ 5 ต.ค.65 ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 12:30 น. น้ำท่วม/ดินสไลด์ 18 จังหวัด รวม 75 แห่ง

 

การจราจรผ่านไม่ได้ 18 แห่ง

1.จังหวัดขอนแก่น

 

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 • บ้านไผ่ - มัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี ทล.229 กม.23+800 - 24+595 ระดับน้ำ 55 ซม.

แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่น

2.จังหวัดชัยภูมิ

 

- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 • วัดประทุมชาติ - หนองจาน อำเภอจตุรัส ทล.201 กม.115+100 - 119+000 ระดับน้ำ 50 ซม.
 • จตุรัส - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ทล.2179 กม.13+500 - 13+600 น้ำกัดเซาะคันทางชำรุด

แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

3.จังหวัดศรีสะเกษ

 

- การจราจรผ่านไม่ได้ 5 แห่ง

 • ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง อำเภอกันทรารมย์ ทล.226 กม.311+900 - 313+384 ระดับน้ำ 60 - 70 ซม.

แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

 • บ้านด่าน - เมืองน้อย อำเภอราษีไศล

ทล.2086 กม.27+500 - 29+000 ระดับน้ำ 40- 60 ซม. แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

ทล.2086 กม.30+000 - 31+000 ระดับน้ำ 35 ซม. แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

 • เมืองน้อย - กันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ ทล.2086 กม.103+500 - 107+125 ระดับน้ำ 60 ซม.

แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

 • ท่าศาลา - ละทาย อำเภอกันทรารมย์ ทล.2412 กม.12+000 - 16+500 ระดับน้ำ 70 ซม.

แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

4.จังหวัดสุรินทร์

 

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 • ลำน้ำชี - บ้านพม่า อำเภอเมือง ทล.226 กม.163+250 - 163+750 ระดับน้ำ 40 ซม.

การจราจรผ่านไม่ได้ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.2485 และ ทล.293 แทน

 

5.จังหวัดอุบลราชธานี

 

- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

 • วารินชำราบ - อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ ทล.24 กม.418+400 - 419+600 ระดับน้ำ 80 ซม.

แนะนำเส้นทางเลี่ยง ทล.217 แยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

 

 • ห้วยขะยุง - วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

ทล.226 กม.313+400 - 314+200 ระดับน้ำ 50 ซม. แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่น

ทล.226 กม.319+600 - 320+200 ระดับน้ำ 90 ซม. แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

6.จังหวัดหนองบัวลำภู

 

- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

 • ศรีบุญเรือง - วังหมื่น อำเภอศรีบุญเรือง ทล.228 กม.67+350 - 67+500 ระดับน้ำ 40 ซม.

แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

7.จังหวัดลพบุรี

 

- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

 • คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ทล.205 กม.69+300 - 71+000 ระดับน้ำ 40 ซม.

แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

 • บัวชุม - สี่แยกบัวชุม อำเภอชัยบาดาล ทล.2243 กม.1+100 - 3+050 ระดับน้ำ 40 - 50 ซม.

แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

 • หนองบง - ซับลังกา อำเภอชัยบาดาล ทล.2275 กม.0+500 - 4+200 ระดับน้ำ 40 - 60 ซม.

แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

 

8.จังหวัดอ่างทอง

 

การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

 

 • อ่างทอง - บางหลวงโดด อำเภอป่าโมก

ทล.3501 กม.10+400 - 11+000 ระดับน้ำ 30 ซม.

ทล.3501 กม.10+400 - 11+000 ระดับน้ำ 30 ซม.

 

การจราจรผ่านได้ 57 แห่ง

 

1.จังหวัดขอนแก่น

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

 

2.จังหวัดชัยภูมิ

- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง

 

3.จังหวัดศรีสะเกษ

- การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง

 

4.จังหวัดสุรินทร์

- การจราจรผ่านได้ 5 แห่ง

 

5.จังหวัดบุรีรัมย์

- การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง

 

เช็คเลย ทางหลวงน้ำท่วม/ดินสไลด์ 18 จังหวัด 75 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 18 แห่ง

 

6.จังหวัดนครราชสีมา

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

 

7.จังหวัดเลย

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

 

8.จังหวัดอุบลราชธานี

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

 

9.จังหวัดหนองบัวลำภู

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

 

เช็คเลย ทางหลวงน้ำท่วม/ดินสไลด์ 18 จังหวัด 75 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 18 แห่ง

 

10.จังหวัดร้อยเอ็ด

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

 

11.จังหวัดมหาสารคาม

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

 

12.จังหวัดลพบุรี

- การจราจรผ่านได้ 6 แห่ง

 

13.จังหวัดเพชรบูรณ์

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

 

14.จังหวัดนครสวรรค์

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

 

15.จังหวัดอ่างทอง

- การจราจรผ่านได้ 9 แห่ง

 

16.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

 

17.จังหวัดปราจีนบุรี

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

 

18.จังหวัดลำปาง

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

 

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง