เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10000 ชัดเจนแล้วนับยอดบัญชี 5 แสนตั้งแต่วันไหน

10 พ.ค. 2567 | 09:37 น.

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10000 กระทรวงการคลัง ตอบรายละเอียดชัดเจนแล้วนับยอดบัญชีเงินฝาก 500,000 บาทเริ่มตั้งแต่วันไหน อ่านรายละเอียดด่วน

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10000 จากกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประกาศแล้วแจกเงินดิจิทัล 10000 ภายในไตรมาสที่ 4/2567

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10000 กระทรวงการคลัง กำหนดว่าใครที่มีเงินฝากบัญชี 500,000 บาทจะไม่ได้รับเงินดิจิทัล 10000 ในที่สุดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดเกณฑ์ชัดเจนยอดบัญชีเงินฝาก 500,000 บาท ดังนี้

  • เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน  500,000 บาท
  •  นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก เงินฝากกระแสรายวัน
  •  แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ สลากออมสิน เป็นต้น
  • นับยอดบัญชีเงินฝากแต่วันที่ 31 มี.ค. 2567

เงินดิจิทัล 10000

 

 

 

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10000

  • อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย.2567
  •  เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธ.ค.66 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท 
  •  การลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาส 3
  •  เกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม
  • เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต