svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สมัครงาน รฟม. ล่าสุดรับตำแหน่งอะไรบ้าง เงื่อนไขอย่างไร กี่อัตราเช็คเลย

03 ตุลาคม 2565

สมัครงาน รฟม. ล่าสุดรับตำแหน่งอะไรบ้าง เงื่อนไขอย่างไร กี่อัตราเช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลังออกประกาศสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 29 อัตรา

 

สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย 

 • วิศวกร (โยธา/ขนส่ง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร/คอมพิวเตอร์/เครื่องกล/ระบบราง/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม)
 • นิติกร
 • พนักงานบริหารพัสดุ
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป
 • พนักงานบริหารความเสี่ยง
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานบริหารธุรกิจ
 • พนักงานกู้ภัย

อย่างไรก็ดี ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ รฟม. กำหนด ในวันที่ยื่นใบสมัครงานออนไลน์ และผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร (วันที่ 17 ตุลาคม 2565)


เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2565

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น วันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

 • ชำระเงินคำาสมัครสอบผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน (สแกน QR Code) ได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 • สอบข้อเขียน ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
   

วิธีการและเงื่อนไขสมัครงานออนไลน์

 

เข้าเว็บไซต์ www.mrta.co.th ข่าวประชาสัมพันธ์ -> หัวข้อประกาศรับสมัครงาน คลิกที่นี่  - สมัครงานออนไลน์ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น (โปรดตรวจสอบตำแหน่ง คุณสมบัติที่จะสมัครก่อนตัดสินใจเลือกและยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

 

สมัครงาน รฟม. รับตำแหน่งอะไรบ้าง