svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ออมสินรับสมัครงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เงื่อนไขอย่างไร เช็กเลย

02 กันยายน 2565

ออมสินรับสมัครงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เงื่อนไขอย่างไร เช็กเลยที่นี่มีคำตอบ พร้อมระบุอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา

ธนาคารออมสิน ออกประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ระยะเวลาจ้าง 5 กันยายน 2565 - 5 ธันวาคม 2565

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 • 1.สัญชาติไทย

 

 • 2.วุฒิการศึกษาทุกสาขาวิชา (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี)

 

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อัตราจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราจ้างเหมาเดือนละ 11,500 บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราจ้างเหมาเดือนละ 9,400 บาท

 • มีภูมิลำเนา / ที่พักอาศัย ในพื้นที่ปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน

 

 • อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดแจ้งความประสงค์)

 

 • มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์

 

 • ต้องได้รับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารรับรอง

 

 • หากมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน

 

 • ทำหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • ตรวจสอบความถูกต้อง
 • แนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ
 • จัดเก็บเอกสาร
 • จัดทำรายงานสรุปผลการลงทะเบียน ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปตาห์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ออมสินรับสมัครงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 

รายละเอียดการติดต่อ

 

 • ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต โทร 02-194-2986 E-Mail : [email protected]