พบกันทันทีผู้ว่าฯนิรัตน์เดินสาย1สัปดาห์1อำเภอ ดูแลเชียงใหม่ทั้งจังหวัด

02 ตุลาคม 2565

ผู้ว่าฯเชียงใหม่คนใหม่ทักทายชาวเชียงใหม่ทันทีทางคลื่นวิทยุ ยืนยันพร้อมรับฟังปัญหาทุกภาคส่วน แต่ดูแลให้มีความสุขถ้วนหน้า ตั้งเป้า 1 สัปดาห์1อำเภอ เดินสายพบทั้ง 25 จังหวัด เดินหน้าท่องเที่ยวขับเคลื่อนรายได้ชาวเชียงใหม่ 

วันที่ 2 ตุลาคม 2565ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ว่า พร้อม"รับฟังปัญหา ดูแลทุกภาคส่วน เพื่อให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขถ้วนหน้า "ผมตั้งใจว่า จะรีบไปพบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ให้ได้โดยเร็วที่สุด   ตั้งเป้า 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ" 

 

ขณะนี้ได้มีการเตรียมดำเนินงานขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำถึงการรักษาความเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมที่สวยงาม สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงเสริมสร้างการอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด น่าอยู่ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อย่างคึกคักอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น ในทุกวันนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว 

 

โดยเริ่มจากการทำเมืองให้สะอาด ถนนสวย เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในทุกการเดินทาง ซึ่งหากเราสามารถดำเนินการตามแผนงานได้ตามเป้าหมาย ก็จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษกิจที่เป็นรายได้หลักของคนเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2565 ในวาระการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดประจำปี และเมื่อครั้งที่นายนิรัตน์เป็นผู้ว่าฯอุดรธานี ก็ได้ขับเคลื่อนอุดรธานีจนได้รับรางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่