svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เด้งฟ้าผ่า “ไตรยฤทธิ์” พ้นดีเอสไอ สลับ "สุริยา" นั่งรักษาการแทน

18 มกราคม 2566

เด้งฟ้าผ่าปลด "สมศักดิ์" เซ็นคำสั่ง “ไตรยฤทธิ์” พ้นดีเอสไอ ย้ายไปนิติวิทยาศาสตร์ สลับ "สุริยา" นั่งรักษาการแทน

"เด้งฟ้าผ่า" นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนามในคำสั่ง ลงวันที่ 18 ม.ค.2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และรักษาราชการแทน ให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โดย ให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

เด้งฟ้าผ่า “ไตรยฤทธิ์” พ้นดีเอสไอ สลับ "สุริยา" นั่งรักษาการแทน

ตามรายงานระบุว่า การปลดครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของดีเอสไอ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

"ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์"

ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ หรือ "หมอต้น" รับตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 

 

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รายของ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีทุก 3 ปี  เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2564 มีทรัพย์สิน 57.42 ล้านบาท  รายได้ต่อปี 3.13 ล้านบาท สะสมพระเครื่อง 42 องค์ 8.84 ล้านบาท พระบูชา 19 องค์ ประเมินราคาไม่ได้ ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 140 บาท