กรมการกงสุล ลดค่าธรรมเนียมพาสปอร์ตด่วนภายในวันเดียว เช็คเงื่อนไขที่นี่

22 ธ.ค. 2565 | 07:29 น.

กรมการกงสุล ลดค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตด่วนภายในวันเดียว เช็คเงื่อนไขการจองคิว-ราคาที่ปรับลดที่นี่ พร้อมตรวจสอบบริการฟรีจากกระทรวงต่างประเทศที่มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชนที่นี่

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำพาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทางแบบด่วนรับเล่มภายในวันเดียว ที่ปรับลดค่าธรรมเนียม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

เงื่อนไข -บริการทำหนังสือเดินทางได้รับเล่มภายในวันเดียว

 • จำนวน 100 คิว/วัน
 • ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ต้องรับบริการ “ก่อนเวลา 11.30 น.” ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (walk in)
 • รับเล่มหนังสือเดินทาง “เวลา 14.30 - 16.30 น.” ณ กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ ที่เดียว (ในกรณีที่ต้องรับหนังสือเดินทางแทนสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการกงสุล 24 ชั่วโมง 02-5728442 )

 

อัตราค่าธรรมเนียมที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
 • หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)
 • ทั้งนี้การทำหนังสือเดินทางรับเล่มภายในวันเดียว (เล่มด่วนพิเศษ) ยังต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หรือ 1,500 บาท (ตามรายละเอียดด้านบน)

นอกจากลดค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตด่วนรับเล่มภายในวันเดียวแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดปี 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดยาว)” ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

 

อีกทั้งยังมีบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร) ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี 2566 (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)

 

ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศยังมอบของขวัญปีใหม่ 2566 เพิ่มเติมดังนี้ 

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)

 • ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่
 • สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเองเท่านั้น

บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. (Bangkok Mobile Service)

 • ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
 • บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
 •  บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

 

กระทรวงต่างประเทศมอบของขวัญปีใหม่ 2566