svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตัดแต้มใบขับขี่ เริ่มวันไหน เช็ครายละเอียด บทลงโทษ ที่นี่

01 ธันวาคม 2565

ตำรวจเอาจริง ตัดแต้มใบขับขี่ แก้ปัญหาคนทำผิดกฎจราจรซ้ำซาก แต้มหมด - งดขับ เริ่มเมื่อไหร่ เช็ครายละเอียด และบทลงโทษ ที่นี่

"ตัดแต้มใบขับขี่" สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พร้อมด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขส.) , ธนาคารกรุงไทย (KTB) , บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ประสานมือเอาจริง ป้องกันการกระทำผิดกฎจราจรซ้ำซาก ด้วยการนำระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือระบบตัดแต้ม มาบังคับใช้ ภายใต้สโลแกน "มุ่งเน้นการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย ให้โอกาสแก้ไขไม่กระทำผิดซ้ำ สร้างความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และเป็นมาตรฐานสากล"

ตัดแต้มใบขับขี่ จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ 

 • ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือระบบตัดแต้มใบขับขีจะ บังคับในวันที่ 9 มกราคม 2565 

 

รู้จักระบบตัดแต้มใบขับขี่

 • ผู้มีใบขับขี่ มีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน (ไม่ว่าจะมีใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม
 • หากทำผิดกฎจราจร จะถูกตัดคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
 • ตัด 1 คะแนน เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
 • ตัด 2 คะแนน เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ฝ่าไฟแดง)
 • ตัด 3 คะแนน เช่น ขับรถชนแล้วหนี
 • ตัด 4 คะแนน เช่น เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

 

การตัดแต้มใบขับขี่มีบทลงโทษอย่างไร

 • เมื่อถูกตัดแต้ม จนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว
 • หากถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน 
 • หากถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่อีก เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
 • หากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156

ตัดแต้มใบขับขี่

  

หลักเกณฑ์การคืนคะแนน

 • คืนคะแนนอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน
 • คืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมี 2 กรณี
  • กรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ (อบรมได้เพียงปีละ 2 ครั้ง)
  • กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด 12 คะแนน สามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับคืนคะแนนตามที่กำหนด

 

โดยผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (อาคาร 8) หรือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

การคืนคะแนน ตัดแต้มใบขับขี่

 

 

ช่องทางการตรวจสอบคะแนนใบขับขี่

 1. เว็บไซต์ E-Ticket PTM ซึ่งพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทยสามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ จ่ายค่าปรับ ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ และตรวจสอบสถานะใบขับขี่
 2. แอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE) ซึ่งพัฒนาโดย NT เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติ และดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อันเป็นประโยชน์ต่างๆ ที่ทันสมัย
 3. แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้บริการชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์