“วันเหยื่อโลก” ไทยแชมป์ขี่มอเตอร์ไซค์ตายสูงสุดทุก 37 นาที ตาย 1 คน

20 พ.ย. 2565 | 06:40 น.

เปิดสถิติน่าเศร้า “วันเหยื่อโลก” 20 พ.ย. ประเทศไทยครองแชมป์ ขี่มอเตอร์ไซค์ตายสูงสุดกว่า 3 แสนคน ผงะทุก 37 นาที ตาย 1 คน ผู้เชี่ยวชาญแนะทางออกแก้ปัญหา

พญ.ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับเครือข่ายรับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และเครือข่ายช่างเชี่ยว เปิดเผยข้อมูล วันเหยื่อโลก” 20 พ.ย. 2565 ว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่ครองแชมป์การตายสูงสุดจากรถจักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ ส่งผลให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เป็นคนไทย เป็นเหยื่อการจัดการ และ ความเหลื่อมล้ำบนท้องถนนไทยมานานกว่า 53 ปี 

 

“การประกาศนโยบายในการป้องกันอุบัติเหตุของกระทรวงสาธารณสุข มีมาตั้งแต่ปี 2512 แต่จนถึงปัจจุบัน นานกว่า 50 ปี อุบัติเหตุกลับไม่ได้ลดลงเลย มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ที่ต้องบอกว่า วันนี้เป็นเรื่องเดียวที่เราได้แชมป์ แต่เป็นแชมป์ที่เราไม่ต้องการ”

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวทุกปีตั้งแต่ปี 2538 พบว่า ผู้ใช้จักรยานยนต์ไทย ตายและเจ็บบนถนนสูงสุด โดยจากข้อมูลปี 2562 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในไทยตายเพิ่มเป็น 2 เท่าของปี 2538 จำนวนสูงถึงกว่า 17,000 คนต่อปี จากสภาพปัญหา คน รถ ถนน ที่เรื้อรังไม่ได้รับการแก้ไข

ขณะเดียวกันจากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน และระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ รายงานชัดเจนว่า รถจักรยานยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ตาย 1 คนทุก 37 นาที พบผู้ขับขี่จักรยานยนต์ บาดเจ็บรุนแรงตั้งแต่ 7 ขวบ และเพิ่มอย่างรวดเร็ว จากอายุ 11 ปี จนถึง 17 ปี หลังอายุ 25 ปี จึงค่อย ๆ ลดลง 

 

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี 2548 กฎกกระทรวงคมนาคมอนุญาตเด็ก 15-17 ปี ขับขี่รถแรงเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 ซีซี เป็น 110 ซีซี โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งที่การจำกัดซีซีของผู้ขับขี่หน้าใหม่ มีประสิทธิภาพ ลดการตายของผู้ขับขี่รุ่นเยาว์ได้ถึง 25% ในอังกฤษ ญี่ปุ่นก็มีมาตรการนี้ที่บังคับใช้ในประเทศ 

 

จากรายงานของ WHO ที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2547 ระบุชัดเจนว่า ผู้ขับขี่หน้าใหม่ในประเทศอื่นต้องใช้ใบขับขี่ชนิดเป็นลำดับขั้นตามอายุและประสบการณ์ขับขี่ (GDL) ที่ห้ามขับขี่กลางคืน ห้ามให้ซ้อนท้าย และ แอลกอฮอล์ในเลือดต้องเป็นศูนย์ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว มีงานวิจัยรองรับชัดเจนว่า ถ้าใช้กฎหมายแบบที่ว่านี้ สามารถลดการตายได้ 36% และลดการบาดเจ็บได้ 40% ในผู้ขับขี่อายุ 16 ปี ในประเทศนิวซีแลนด์

 

ขณะที่ ในสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศใช้ GDL พบว่า ลดการบาดเจ็บได้ถึง 23% ในกลุ่ม 15-19 ปี

พญ.ชไมพันธุ์ กล่าวว่า ถนนในประเทศไทย เป็นถนนดึกดำบรรพ์ สร้างทับทางเกวียนเดิม ขยายไปเรื่อยๆไม่ให้รถติด แต่ไม่มีการจัดลำดับศักดิ์ถนน ให้แตกต่างกันตามการใช้งานและแนววิ่งผ่านชุมชน และไม่เคยนำข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของจักรยานยนต์มาเป็นตัวแปรสำคัญในการวางผังเมืองหรือการสร้างถนน เน้นที่การไหลลื่นของการจราจร มากกว่าความปลอดภัย 

 

อีกทั้งยังกำหนดให้ความเร็วรถจักรยานยนต์ ที่เปราะบางมากวิ่งเร็วใกล้เคียงกับรถใหญ่ ไม่มีการกำหนดนโยบายคมนาคมระดับชาติในการจัดสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์ และการใช้จักรยานยนต์ในการคมนาคมขนส่ง 

 

ขณะที่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุว่า หนึ่งในการลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย คือ การจัดการอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทำให้คนตายปีละมากกว่า 2 หมื่นคน และปัญหาสำคัญที่เป็นการสูญเสียสูงที่สุด คือ การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ ที่คิดเป็น 75% ของการสูญเสียจากอุบัติเหตุทั้งหมด

 

ที่สำคัญคือ คนกลุ่มที่ตาย และบาดเจ็บ จากรถจักรยานยนต์ คือ เยาวชน วัยรุ่นและคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ