svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เร่งจ่ายเยียวยา เหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภูโดยเร็ว

06 ตุลาคม 2565

"สมศักดิ์ เทพสุทิน" สั่ง เร่งเยียวยา เหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภูโดยเร็ว ตาม พรบ. อาทิ กรณีเสียชีวิต ทายาทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 5 หมื่นบาท ค่าจัดการศพ 2 หมื่นบาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 4 หมื่น บาทรวมเป็นเงิน 1.1 แสนบาท

จากกรณีเกิดเหตุกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในช่วงเที่ยงวัน ของวันที่ 6 ตุลาคม 65 นี้  ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

 

นายเกิดโชค เกษมวงษ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงความเสียใจ และสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นเหตุอุกฉกรรจ์ที่สะเทือนขวัญของคนในสังคม มีความห่วงใยครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต  จึงได้สั่งให้ ตน นำทีมเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุและรับเรื่องให้การช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยเร็ว

 

นายเกิดโชคฯ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้ประสานไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูในการลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ได้แก่  1.กรณีเสียชีวิต ทายาทมีสิทธิ ได้รับ (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท (2)​ ค่าจัดการศพ 20,000 บาท (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาทรวมเป็นเงิน 110,000 บาท  

2.กรณีบาดเจ็บ มีสิทธิได้รับ (1) ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถ ประกอบการงาน ได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ไม่สามารถประกอบการงาน ไม่เกิน 1 ปี วันละ 315 บาทในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท 

 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯของจังหวัดหนองบัวลำภู อีกครั้ง