ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564 เช็คที่นี่

07 ต.ค. 2564 | 02:28 น.

ลงทะเบียนลดค่าไฟ 315 บาท ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564 ต้องทำอย่างไรบ้าง สรุปขั้นตอนให้ครบจบที่นี่

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ประชาชนลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 จำนวน 315 บาท ให้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครอบครัวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 315 บาทต่อ 1 ครัวเรือน โดยต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้สิทธิในรอบบิลถัดไป เช่น ลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคม ก็จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 อย่างนี้เป็นต้น โดยเงินที่จะคืนมาให้นั้นจะมาในรูปแบบของการจ่ายเข้า e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 18 ของเดือนซึ่งสามารถกด ATM ได้

1.ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. มีวิธีการและขั้นตอน ต่อไปนี้

 • เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง หรือ คลิกที่นี่ 
 • ดำเนินการกรอกรายละเอียดต่าง ๆให้ครบถ้วน อาทิ รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ, บัญชีแสดงสัญญา (กรอกเฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก) ชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่, หมายเลขบัตรประชาชนตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,เบอร์มือถือ เป็นต้น
 • กดที่คำว่า "ลงทะเบียน" 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิต่อเนื่องไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นั้นจะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือนกันยายน 2565

ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564 เช็คที่นี่

ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564 เช็คที่นี่

2.ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. มีขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท ดังต่อไปนี้

 • เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ให้เข้าเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงไทย หรือ คลิกที่นี่
 • หลังนั้นให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครบถ้วนแล้วจึงกด "ยอมรับเงื่อนไข"

เงื่อนไข การลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาท

 1. จำกัด 1 สิทธิบัตรต่อ 1 ครัวเรือน/ 1 เดือน
 2. เดือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ท่านต้องจ่ายเอง (ไม่ได้รับเงินคืน)
 3. ต้องชำระค่าไฟฟ้าในเดือนนั้นปกติ เงินจะคืนให้ในเดือนถัดไป หรือ ทุกวันที่ 18 ของเดือน
 4. ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน (ได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรีอยู่แล้ว) จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินคืนดังกล่าว
 5. ต้องกรอกข้อมูลในครบถ้วน
 6. มีการขยายสิทธิ์เป็น ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
 • กด "ยืนยันข้อมูล" โดยต้องกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเสียก่อน อาทิ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, เบอร์มือถือ, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า, รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า, บิลประจำเดือน และจำนวนเงินค่าไฟฟ้า

ทั้งนี้ ในช่องบิลประจำเดือนหากท่านเลือกเดือนตุลาคม ท่านจะต้องใส่ข้อมูลในช่องจำนวนเงินค่าไฟฟ้าในเดือนตุลาคมโดยจะต้องใส่จำนวนเงินที่จ่ายเป็นจุดทศนิยมด้วย เช่น 100.55 บาท เป็นต้น จากนั้นจึงกด ยืนยันข้อมูล

 • ทำการตรวจสอบข้อมูลยืนยันข้อมูลว่า ที่กรอกในขั้นตอนที่แล้วถูกต้องหรือม่ หากไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขข้อมูล โดยการกดที่คำว่า "ย้อนกลับ" เพื่อไปดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องให้กดที่คำว่า "บันทึกข้อมูล"
 • บันทึกข้อมูลสำเร็จ โดยจะมีข้อความแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดย 1 สิทธิต่อ1 ครอบครัวต่อ1 หม้อแปลงเท่านั้น กรณีมีข้อความแจ้งว่า ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ขอให้กลับไปตรวจสอบเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ รหัสเครื่องวัดไฟฟ้าอีกครั้ง

กรณีทีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 และการไฟฟ้านครหลวง โทร.1130

อัพเดตล่าสุดวันนี้ 7 ตุลาคม 2564 มีรายงานระบุว่า จากมติครม.ที่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือนนั้น

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือ วอล์คอิน ไปยังหน่วยงานของการไฟฟ้า และการประปาได้เลย

ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564 เช็คที่นี่

ลงทะเบียนลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2564 เช็คที่นี่