ลงทะเบียนค่าไฟ รับเงินคืน 315 บาท การไฟฟ้า เช็คที่นี่

06 ต.ค. 2564 เวลา 3:40 น. 131.5k

เช็คขั้นตอน ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า รับเงินคืน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ กฟภ.-กฟน. แบบละเอียดสรุปให้ครบที่นี่

6 ตุลาคม 2564 หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอและอนุมัติในหลักการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวม 13.53 ล้านคน ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

มีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 •  กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน 1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ 
 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในกทม. สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ การไฟฟ้านครหลวง 

จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  อาทิ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ป้อนเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า กดบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน พร้อมรอรับเงินคืนในเดือนถัดไปทุกๆ วันที่ 18 ของเดือน 

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

1.กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 • เลือกบิลประจำเดือน
 • จำนวนเงินค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่เลือกจากข้อที่ 6

2.เมื่อกรอกข้อมูลการขอรับเงินคืนค่าไฟจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วให้กดปุ่มเพื่อยืนยัน

 • ปุ่มล้างข้อมูล คือ กรณีท่านประสงค์จะป้อนข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • ปุ่มย้อนกลับ คือ กรณีที่ท่านต้องการกลับไปอ่านเงื่อนไขใหม่
 • ปุ่มยืนยันข้อมูล คือ ท่านประสงค์ขอรับเงินคืนค่าไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟ รับเงินคืน 315 บาท การไฟฟ้า เช็คที่นี่

ลงทะเบียนค่าไฟ รับเงินคืน 315 บาท การไฟฟ้า เช็คที่นี่

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

1.กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินคืนให้ครบถ้วน 

 • รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 • บัญชีแสดงสัญญา
 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อี-เมล (ถ้ามี) 

เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" 

ลงทะเบียนค่าไฟ รับเงินคืน 315 บาท การไฟฟ้า เช็คที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง