กรมพลศึกษา ทุ่ม 8 พันล้าน สร้างเมืองกีฬาใหญ่สุดในไทย

01 ต.ค. 2564 | 14:15 น.

กรมพลศึกษา ทุ่ม 8,000 ล้านบาท MOU ให้ ธพส. เนรมิตพื้นที่ 454 ไร่ เป็นเมืองกีฬาแห่งใหม่ พร้อมสนามบอลความจุ 80,000 ที่นั่ง รองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และนานาชาติ คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปี 66

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ลงนาม MOU กับ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้ออกแบบและก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ภายหลังได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน 454 ไร่ จากกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับที่ราชพัสดุดังกล่าว คือ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 598 - สป. 611 และ สป. 1518  เคยเป็นสถานีวิทยุการบินบางปิ้งเก่า รวม 15 แปลง ที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 454 ไร่ โดยจะทำการก่อสร้างอาคาร และสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ขนาดความจุ 80,000 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังมีอาคารจัดการแข่งขันกีฬาในร่ม และสวนสาธารณะ รวมถึงอาคารที่ทำการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอาคารสำนักงานของกรมพลศึกษา โดยจะใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้กรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้ ธพส. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างและบริหารโครงการทั้งหมด

โดยนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวว่า โครงการนี้ ธพส.ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การศึกษา การก่อสร้าง การจัดหาเงินทุน โดยเบื้องต้น ธพส. จะเป็นผู้กู้แล้วมาลงทุน โดยให้กรมพลฯ นำงบประมาณประจำปีมาทยอยผ่อนจ่าย ซึ่งกำหนดจะเริ่มศึกษาได้ในปี 65 หากผ่านความเห็นชอบก็จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 66 โดยบริษัทฯ มองว่าพื้นที่ดังกล่าวถือมีศักยภาพเพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว ใกล้ศูนย์ซีเนียร์คอมเพล็กซ์ โรงพยาบาล ซึ่งจะมีโอกาสขยายเป็นเมืองใหม่ในอนาคต