มาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วมจาก 4 แบงก์ มีอะไรบ้าง เช็คที่นี่

29 ก.ย. 2564 | 18:01 น.

4 แบงก์ส่งมาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้ จัดสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ย 0% ส่วน"ออมสิน" ส่งวงเงินกู้ฉุกเฉิน กู้สูงสุด 1 ล้านบาท ด้าน "ธอส." พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง จ่ายสินไหม ตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียดหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่นี่

ผลพวงจากพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากฝนที่สะสม ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จึงได้รวบรวมมาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าจากแบงก์หรือสถาบันการเงินจำนวน 4 ราย โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. พิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ตามศักยภาพโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ 

จัดเตรียมสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท  

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 • ตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)
 • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นภายในครัวเรือน 

 

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ 

 • ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรระยะสั้น อาทิ โครงการ 459 โครงการครึ่งไร่คลายจน เป็นต้น รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน  
 • กรณีกู้เพื่อลงทุน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี  ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) 

 

ส่วนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยทั้ง 28 จังหวัด ที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และได้ทำประกันไว้ในโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรกับ ธ.ก.ส. ภายหลังจากน้ำลด ธ.ก.ส. จะร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมประสานงานกับบริษัทผู้รับประกันภัยในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขโดยเร็ว 

 

ติดต่อเพื่อปรึกษาหรือขอรับบริการ

 • ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555 
   

ธนาคารออมสิน 
3 มาตรการสินเชื่อช่วยเหลือน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ "วงเงินกู้ฉุกเฉิน" 

1.สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

 • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5 =0.85% ต่อเดือน
 • ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 - 5 ปี
 • กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
   

2.สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 = MRR 0.75 % ต่อปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี 

 

3.สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ 

 • วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% 
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี 
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี 
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

ช่องทางการขอรับสินเชื่อ

 • สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่
 • GSB Contact Center โทร.1115

ธนาคารออมสิน ออก3 มาตรการสินเชื่อช่วยเหลือน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2564 พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และจ่ายสินไหม


มาตรการที่ 1 : ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก
มาตรการที่ 2 : ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก
มาตรการที่ 3 : ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด
มาตรการที่ 4 : ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
มาตรการที่ 5 : กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี
มาตรการที่ 6 : ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร
มาตรการที่ 7 : พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track) สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีและกรณีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี

 

ช่องทางการขอรับสินเชื่อ

 • ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการของ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติปี 2564” ตามมาตรการที่ 1-6 สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
 • ส่วนมาตรการที่ 7 ติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000
 • Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออก 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2564

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมได้ที่ ไอแบงก์ สาขาที่ได้ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ ibank call center 1302 
   

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม