ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินดอกเบี้ย 0% ปีแรกช่วยภัยน้ำท่วม เช็คเงื่อนไข

28 ก.ย. 2564 | 10:38 น.

เปิดเงื่อนไขสินเชื่อกู้ฉุกเฉิน ธ.ออมสิน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กู้ 50,000 บาท ปลอดชำระ 3 เดือน และกู้ซ่อมแซมบ้าน ดอกเบี้ยปีแรก 0%

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลร่องมรสุม พายุ"เตี้ยนหมู่" ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 26 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตร ชัยภูมินครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน และอุบลราชธานี จนทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ได้รับความเสียหาย

ล่าสุดธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกู้สินเชื่อ ประกอบด้วย

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5 =0.85% ต่อเดือน
 • ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี
 • กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs

 • วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLRต่อปu
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
 •  ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินดอกเบี้ย 0% ปีแรกช่วยภัยน้ำท่วม เช็คเงื่อนไข