เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"    

29 ก.ย. 2564 | 11:31 น.

    เอกชนตรังยื่นหนังสือตรงดร.นาที ประธานที่ปรึกษารองนายกฯ ผลักดันเปิดท่าเรือท่องเที่ยว 2 แห่ง ยกเครื่องจากท่าเรือพาณิชย์เทศบาลเมืองกันตังสะพาน 3 คู่กับท่าเรือปากเมง อ.สิเกา ที่จะเปิด 1 ต.ค.นี้  ขับเคลื่อนตรังเป็นฮับท่องเที่ยวทะเลอันดามัน รับแผนเปิดประเทศหลังโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม จังหวัดตรัง ผลักดันให้เปิดท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล 2 แห่งในจังหวัดตรัง  คือ พัฒนาท่าเรือพาณิชย์ที่ 3 ของเทศบาลเมืองกันตัง ที่ปัจจุบันปล่อยทิ้งร้างไม่ใช้ได้งาน และท่าเรือปากเมง อ.สิเกา

เพื่อเป็นฮับการท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงเกาะแก่งต่าง ๆ ครอบคลุมทั่้วทะเลอันดามัน  จะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้พื้นที่ สนับสนุนแผนเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม

ดร.นาที รัชกิจประการ ลงพื้นที่จ.ตรัง ตรวจท่าเรือพาณิชย์เทศบาลเมืองกันตัง และท่าเรือปากเมง เพื่อเป็นท่าเรือท่องเที่ยวตามข้อเสนอเอกชน

โดยได้ทำหนังสือถึงดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ให้มาดูพื้นที่ไปแล้วนั้น 

ล่าสุด  ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกฯ ได้นำคณะลงพื้นที่อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยนายลือพงษ์   อ๋องเจริญ ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด และนายสรนนท์  จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกันตัง  ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"    

เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"    

ด้วยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และ สมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง   ได้วางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโซนทะเล จังหวัดตรัง  โดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเกาะแก่งในทะเลอันดามัน คือ ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
    

ท่าเรือพาณิชย์ที่เทศบาลเมืองกันตังดูแลจำนวน   3 สะพาน ขณะนี้ทิ้งร้างไปหลายปี เพราะไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการ ประกอบกับภาคเอกชนหันไปสร้างท่าเทียบเรือเป็นของตนเอง ถึง 4 ราย  ในเขตบริการของศุลกากรกันตัง

เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"    

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กรมเจ้าท่า เทศบาลเมืองกันตัง หารือกับภาคเอกชนในเบื้องต้น  มีแผนจะปรับปรุงเป็นท่าเรือท่องเที่ยว โดยใช้สะพานตัวที่ 3 ขนาดกว้าง 24.50 เมตร ยาว 90.00เมตร    ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของท่าเรือกันตัง มาเปิดบริการ

จะสามารถรองรับการเดินเรือในทะเลอันดามัน อาทิ เส้นทางไปภูเก็ต กระบี่ สตูล จนถึงประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นการต่อยอดเมืองเก่ากันตัง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงทั้งการเดินทางทางรถไฟ หรือเครื่องบินได้สะดวก ให้เป็นฮับการท่องเที่ยวทะเลอันดามันอีกแห่ง 

เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"    

เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"    
อีกจุดคือท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง  ซึ่งการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ นายลือพงษ์  อ๋องเจริญ  ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำคณะลงพื้นที่ ให้ข้อมูลว่า กรมเจ้าท่าจัดงบประมาณสำหรับการก่อสร้าง 140 ล้านบาท เนื่องจากเดิมสะพานเก่าคับแคบไม่ปลอดภัย 

เมื่อครั้ง นายธีรยุทธ  เอี่ยมตระกูล เป็นผู้ว่าฯ ราชการจังหวัดตรัง ได้ผลักดันจนกรมอุทยานฯ อนุญาตให้มีการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้  ทำให้เป็นท่าเรือที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในแถบ ตรัง กระบี่ สตูล

ซึ่งทางผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทะเลตรัง มีแผนจะเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยว วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ สอดรับนโยบายของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตรัง จะเปิดพื้นที่บริการนักท่องเที่ยวในเขตอุทยาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี
เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"         

นอกจากนี้ยังเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทางอื่น  ๆ อาทิ ขยายถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การตัดถนนเข้าสู่ท่าเรือพาณิชย์ในการขนส่งสินค้า(ด้านโลจิสติกส์) การตัดถนนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน เชื่อมอำเภอกันตัง กับ อำเภอหาดสำราญ ที่จะช่วยร่นระยะทางได้ถึง 62 กิโลเมตร ได้ประโยชน์ทั้งการเดินทางสัญจร การขนส่งสินค้า และเปิดเส้นทางท่องเที่ยว 

ภาคเอกชนจังหวัดตรัง ขอให้ดร.นาที ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกฯ ช่วยประสานกระทรวงคมนาคมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาการท่องเที่ยวโซนทะเล จังหวัดตรัง ซึ่งประธานคณะที่ปรึกษาฯ รับจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เอกชนตรังชงตรง"ดร.นาที"ดันเปิด2ท่าเรือท่องเที่ยวสู่"ฮับอันดามัน"     ธีมดี ภาคย์ธนชิต/รายงาน