svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดตความจุเขื่อนไทย ที่ไหนมีน้ำมากเข้าขั้นวิกฤต

28 กันยายน 2564

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้เขื่อนหลายแห่งในประเทศไทยกักเก็บน้ำเกินความจุ เช็คเลยว่ามีเขื่อนไหนบ้างกักเก็บน้ำมาก เข้าขั้นระดับวิกฤติหรือยัง

สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด (28 ก.ย. 64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพล"พายุเตี้ยนหมู่"

ในช่วงวันที่ 23-28 ก.ย. 64 เกิด อุทกภัยใน 30 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย

ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม

อัพเดตความจุเขื่อนไทย ที่ไหนมีน้ำมากเข้าขั้นวิกฤต

 

รวม 145 อำเภอ 584 ตำบล 2,401 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 71,093 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย สูญหาย 2 ราย

อัพเดตความจุเขื่อนไทย ที่ไหนมีน้ำมากเข้าขั้นวิกฤต

คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (National Hydroinformatics Data Center) ได้สรุปสถานการณ์เขื่อนไทย พบว่ามีระดับน้ำมาก  82 % ขึ้นไป พบว่ามี 13 แห่งดังนี้ (ข้อมูล ณ 28 ก.ย. 64)

1. เขื่อนแม่มอก (ลำปาง) ความจุอ่าง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร 110 % ของปริมาณน้ำเก็บกัก

2. เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) ความจุอ่าง 164 ล้านลูกบาศก์เมตร  103% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

3. เขื่อนหนองปลาไหล (ระยอง) ความจุอ่าง 164 ล้านลูกบาศก์เมตร 101% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

4. เขื่อนลำพระเพลิง (นครราชสีมา) ความจุอ่าง 155 ล้านลูกบาศก์เมตร  95% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

5. เขื่อนประแสร์ (ระยอง) ความจุอ่าง 295 ล้านลูกบาศก์เมตร  94% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

6. เขื่อนมูลบน (นครราชสีมา) ความจุอ่าง 141 ล้านลูกบาศก์เมตร  92% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

7.เขื่อนทับเสลา (อุทัยธานี) ความจุอ่าง160 ล้านลูกบาศก์เมตร  90% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

8. เขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ความจุอ่าง 224 ล้านลูกบาศก์เมตร  89% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

9.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (พิษณุโลก) ความจุอ่าง 939 ล้านลูกบาศก์เมตร 85% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

10. เขื่อนนฤบดินทรจินดา (ปราจีนบุรี) ความจุอ่าง 295 ล้านลูกบาศก์เมตร  85% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

11.เขื่อนลำแชะ (นครราชสีมา) ความจุอ่าง 275 ล้านลูกบาศก์เมตร  83% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

12.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุอ่าง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร 83% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

13.เขื่อนลำนางรอง ความจุอ่าง 121  ล้านลูกบาศก์เมตร 82% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

ขณะที่เมื่อดูข้อมูลคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ พบว่า เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,285 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 47% ของความจุ

ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำมากกว่า 7,177 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่าง 4,091 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 43% ของความจุ

ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำมากกว่า 5,419 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำในอ่าง 794 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 83% ของความจุ ถือว่าน้ำมีปริมาณมาก

ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (National Hydroinformatics Data Center)