“จุรินทร์”สั่งพาณิชย์จังหวัดตรวจเข้มราคาสินค้า ห้ามฉวยโอกาสช่วงน้ำท่วม

26 ก.ย. 2564 | 05:27 น.

“จุรินทร์”สั่งพาณิชย์จังหวัดเร่งติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเร่งด่วน พร้อมสั่งเข้มดูแลราคาสินค้าห้ามให้มีการฉวยโอกาส จัดสายด่วน1569 ให้ประชาชนโทรร้องเรียน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มีการประชุมเตรียมการรับมือภัยน้ำท่วมในขณะนี้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในภาวะน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีใครฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร ไม่เช่นนั้นจะให้พาณิชย์จังหวัดและทีมเซลล์แมนจังหวัดดำเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งข้อหาค้ากำไรเกินควรจะจำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

“จุรินทร์”สั่งพาณิชย์จังหวัดตรวจเข้มราคาสินค้า ห้ามฉวยโอกาสช่วงน้ำท่วม
และช่วงหลังน้ำลดจะต้องดำเนินการนำโมบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชนเข้าไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำเป็นต่อการบริโภคในพื้นที่โดยเร็ว ได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ระหว่างนี้ให้มีการเตรียมการตรวจสอบปริมาณสินค้าที่จำเป็นหลังน้ำลด เช่นเครื่องมือเครื่องใช้

หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องมือในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสินค้าอื่นๆเป็นต้น ให้มีปริมาณเพียงพอและจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นการฉวยโอกาส เอาเปรียบประชาชน ได้สั่งการไปแล้วให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับจังหวัด ติดตามสถานการณ์และรายงานโดยใกล้ชิด “จุรินทร์”สั่งพาณิชย์จังหวัดตรวจเข้มราคาสินค้า ห้ามฉวยโอกาสช่วงน้ำท่วม

“น้ำท่วมเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นด้านหลัก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยที่จะต้องไปช่วยกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาล และหากพบมีการฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควรให้แจ้งไปที่สายด่วน 1569 ซึ่งเป็นสายด่วนของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภาย ในช่วงกลางคืนอาจไม่มีผู้รับสายแต่บันทึกไว้ตอนเช้าจะติดต่อกลับไป”