อัพเดทเส้นทางประสบอุทกภัยใน 3 จว.จำนวน 5สาย

24 ก.ย. 2564 เวลา 14:05 น. 154

กรมทางหลวงชนบท เผยเส้นทางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 5 สายทาง พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยในวันที่ 24 ก.ย.64 เวลา 20.00 น. ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขอนแก่น และนครราชสีมา จำนวน 5 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ ดังนี้ 

 

  • ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.4008 แยก ทล. 2148  - บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด,พระทองคำ จ.นครราชสีมา
  • ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
  • ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.3055 แยก ทล. 229 – บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
  • ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4011 แยก ทล. 1056 - บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
  • ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4026 แยก ทล. 1327 - ถ้ำเจ้าราม อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ปัจจุบันแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว และได้จัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง รวมทั้ง ได้เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทันท่วงที 

กรมทางหลวงชนบท เผยเส้นทางที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 5 สายทาง

"ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน  โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146"

ด้านกรมทางหลวง ได้รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 13 จังหวัด
รวม 40 แห่ง 
การจราจรผ่านได้ 32 แห่ง
ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง 

1.จ.ชัยภูมิ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

2.จ.อำนาจเจริญ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

3.จ.สุรินทร์( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

4.จ.ขอนแก่น ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

5.จ.นครราชสีมา ( 7 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

6.จ.อุบลราชธานี ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

7.จ.สุโขทัย ( 12 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

8.จ.นครสวรรค์ ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1แห่ง

9.จ.กำแพงเพชร ( 5 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

10.จ.อ่างทอง ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

11.จ.เพชรบูรณ์ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

12.จ.สระแก้ว ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

13.จ.กาญจนบุรี ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

 

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์

แท็กที่เกี่ยวข้อง