ชลบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี!จะมีจุดไหนบ้าง เช็คเลย

24 ก.ย. 2564 | 18:31 น.

เปิด 3 จุดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์พร้อมช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่

วันที่ 25 กันยายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 3 จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ เทศบาลตำบลเหมือง,เทศบาลนครแหลมฉบัง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ซึ่งแต่ละจุดจะมีเงื่อนไข  คุณสมบัติอย่างไรบ้าง และต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน สามารถตรวจสอบได้เลยที่นี่

 

1.เทศบาลตำบลเหมือง จ.ชลบุรี
เทศบาลตำบลเหมือง เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลเหมือง” เข็ม 1 รอบที่  2  โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ ลงทะเบียนผ่านลิงค์  (คลิกที่นี่) ภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564  เวลา 20.00 น. ทั้งนี้ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลเหมืองสามารถลงทะเบียนได้

คุณสมบัติ

 • ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเหมือง และนอกเขตเทศบาลเหมือง
 • ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน

หลักฐานการลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนา
 • ทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา
 • กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย(บัตรชมพู) 
   

เทศบาลตำบลเหมือง จ.ชลบุรี เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

2.เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โดยคาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้จะได้รับนัดวันฉีดวัคซีน ภายในเดือน ต.ค. 2564 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนรับวัคซีน ได้ 2 ช่องทางได้แก่ 1.  ลงทะเบียนที่เทศบาลฯ (แบบ walk in) ณ ห้องงานทะเบียนราษฎรฯ (เดิม) ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง (ในวันและเวลาราชการ) และ 2.  ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2564 (คลิกที่นี่) หรือตาม QR CODE 

 

คุณสมบัติ 

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง  "ประชาชนในเขต" และ "ประชาชนนอกเขต"  โดยผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนอกเขต มาพักอาศัยในเขตเทศบาลต้องมี "เจ้าบ้าน/เจ้าของบ้าน/ส.ท./ประธานชุมชน/อสม." (ท่านใดท่านหนึ่ง) ให้การรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ 
 • ไม่เคยฉีดหรือลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางช่องทางอื่นมาก่อน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
   

เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จ.ชลบุรี 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี ตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนนั้น จะต้องเป็นประชาชนที่พักอาศัย หรือ ประกอบอาชีพอยู่ในตำบลหนองข้างคอก ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป (ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตำบลหนองข้างคอกและหนองเขตตำบลหนองข้างคอก)


 
สำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
 • หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา (กรณีแรงงานต่างด้าว)
 • หนังสือรับรอง (กรณีนอกเขต) รับรองโดยนายจ้าง / เจ้าของที่พักอาศัย และผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่รับรอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี