โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด

24 ก.ย. 2564 | 06:50 น.

ข่าวโควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่ 12,697 ราย อันดับหนึ่ง กทม. 2,239 ราย พบมี 31 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย มี 12 จังหวัดสีเขียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 10 ราย ขณะที่จังหวัดพะเยาและลำปาง เป็น 2 จังหวัดสีขาวที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,697 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,313 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,203 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 11 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 132 ราย

โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,537,310 ราย รักษาตัวอยู่ 127,392 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,393,902 ราย เพิ่มขึ้น 13,540 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 15,922 ราย

พบมี 2 จังหวัดสีขาวติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย 

โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด
จากแผนที่แสดงจังหวัดการพบผู้ติดเชื้อรายวัน วันที่ 24 ก.ย.64 พบมี 75 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แยกเป็น มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย 31 จังหวัด  มีผู้ติดเชื้อ 51-100 ราย 16 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 11-50 ราย 16 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย มี 12 จังหวัด และมี 2 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 0 ราย คือ จังหวัดพะเยาและลำปาง

โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด
 

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 2,239 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 355,973 ราย

3.ชลบุรี 897 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 83,040 ราย

3.สมุทรปราการ 758 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 105,230 ราย

4.ยะลา 675 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 19,819 ราย

5.ระยอง 556 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 28,834 ราย

6.สงขลา 555 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 27,263 ราย

7.นราธิวาส 439 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 21,298 ราย

8.ราชบุรี 365 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 28,090 ราย

9.ตาก 294 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 14,093 ราย

10.นครราชสีมา 270 ราย สะสม(1 เม.ย.-24 ก.ย.64) 23,763 ราย

โควิดวันนี้ พบ 2 จังหวัดสีขาวไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ สีแดง 31 จังหวัด

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19