ด่วน! 23 ก.ย. สิ้นสุดขยายเวลายื่นภาษีนิติบุคคล

22 ก.ย. 2564 | 08:56 น.

กรมสรรพากรย้ำ 23 ก.ย.สิ้นสุด ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบ 1 เม.ย.63- 31 มี.ค.64 และรอบครึ่งปีงวดครึ่งปี รอบบัญชี 1 ม.ค.-ธ.ค.64 ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่า วันที่ 23 กันยายน จะครบกำหนดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) งบการเงินและแบบรายงานประจำปี(Disclosure Form) สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิและสมาคม ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร

 

รวมทั้งครบกำหนดขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51) สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิและสมาคม ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ดำเนินการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านทางออนไลน์ที่กรมสรรพากร ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยกรมสรรพากรมีระบบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตรองรับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล และแบบรายงานประจำปีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19