svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันมหิดล 24 กันยายน เปิดลงทะเบียนผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม บูสต์เข็ม 3

21 กันยายน 2564

ดีเดย์วันมหิดล 24 กันยายน สาธารณสุข เปิดลงทะเบียนบูสต์เข็ม 3 ตามความสมัครใจให้ผู้รับวัคซีน ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม กว่า 5 แสนคนทั่วประเทศ

22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่สมัครใจ โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนแวคครบ 2 เข็มว่า วัคซีนโควิด 19 ทุกตัวเมื่อฉีดไปแล้วประมาณ 4-6 เดือน ภูมิคุ้มกันจะลดลงแต่ยังสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ 

สำหรับประเทศไทยซึ่งมีการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันมีผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 โดส จำนวน 3,499,802 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 827,960 คน

เนื่องจากมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้วัคซีนเข็มกระตุ้นตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และไฟเซอร์ (Pfizer) พบว่า กระตุ้นภูมิคุ้มกันสูงขึ้นมากและมีความปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามปกติ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบุคลากรอื่นและประชาชนทั่วไปที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 ประมาณ 5.5 แสนคน ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยจะเสนอหลักการต่อ ศบค. หากเห็นชอบจะเริ่มแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ หมอพร้อม 

ทั้งแอปพลิเคชันและไลน์ OA ผ่านสื่อสาธารณะ โรงพยาบาล และหน่วยบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเตรียมการลงทะเบียนตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

โดยใช้เอกสารรับรองการรับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มทั้งแบบกระดาษหรือดิจิทัล ลงทะเบียนได้ทั้งหน่วยบริการเดิมที่รับวัคซีน และหน่วยบริการอื่นในจังหวัดเดิม หรือหากจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นในจังหวัดอื่น

กรณีพื้นที่ กทม.ให้ติดต่อศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประสานผ่านคอลเซ็นเตอร์ค่ายมือถือ ทั้ง AIS DTAC และ TRUE เพื่อลงทะเบียน

กรณีต่างจังหวัดให้ศึกษาระบบการลงทะเบียนและระบบนัดหมายของจังหวัดนั้นเข้าใจ หรือประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ตรวจสอบหลักฐาน จัดสรรคิวการฉีดเรียงตามเดือน คือ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคมตามลำดับ และตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ โดยในวันที่ 21-23 กันยายน 2564 จะจัดส่งวัคซีน 50% ก่อน และทยอยจัดส่งตามจำนวนลงทะเบียนที่เหลือหรือจัดส่งเพิ่มตามความจำเป็น

พร้อมกันนี้ให้บันทึกการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบและติดตามอาการไม่พึงประสงค์และรายงานผลต่อกรมควบคุมโรค คาดว่า ใช้เวลาฉีดประมาณ 1 เดือน ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดครบ 1 ล้านโดส ในวันที่ 24 กันยายนนี้ได้เตรียมความพร้อมให้แต่ละ
เขตสุขภาพดำเนินการฉีดเฉลี่ยเขตละ 1 แสนโดส รวม 12 เขตสุขภาพ โดยมีการกระจายระดับจังหวัดและอำเภอต่อไป คาดว่า ดำเนินการได้และวัคซีนมีเพียงพอ

ส่วนระยะถัดไปจะฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนที่มีอยู่ โดยตุลาคมมี 24 ล้านโดส พฤศจิกายน และธันวาคม เดือนละ 23 ล้านโดส คาดว่า จะฉีดได้เฉลี่ยวันละเกือบล้านโดส วันหยุดประมาณ 3-4 แสนโดส

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนวันที่ 20 กันยายน 2564 ฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้เพิ่มขึ้น 469,052 โดส สะสม 45,211,101 โดส เป็นเข็มแรก 29,201,077 ราย เข็ม 2 จำนวน 15,388,071 ราย และเข็ม 3 จำนวน 621,953 ราย