โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 143 ราย อายุน้อยสุด 17 สูงสุด 93 ปี

21 ก.ย. 2564 เวลา 5:48 น. 11

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,919 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 143 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 88 % อายุน้อยสุด 17 ปี สูงสุด 93 ปี

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,919 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,846 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 644 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 422 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 7 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 143 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 143 ราย อายุน้อยสุด 17 สูงสุด 93 ปี

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,500,105 ราย รักษาตัวอยู่ 131,412 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,352,655 ราย เพิ่มขึ้น 11,694 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 15,518 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 21 กันยายน 2564 จำนวน 143 ราย แยกเป็น เป็นชาย 82 ราย หญิง 61 ราย ค่ากลางอายุ 701ปี(17-93 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 40 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 88% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 101 ราย คิดเป็น 71%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 24 ราย คิดเป็น 17%  อายุน้อยสุด 17 ปี สูงสุด 93 ปี

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (49) 
 • เบาหวาน (30) 
 • ไขมันในเลือดสูง (25)
 • อ้วน (13)
 • โรคไต (15) 
 • ติดเตียง (5)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 134 : คนรู้จัก 38 ราย  ,ครอบครัว 13 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 80 ราย อาชีพเสี่ยง 3 ราย

เสียชีวิตนอก รพ. 4 ราย พบเชื้อหลังเสียชีวิตที่บ้าน

แท็กที่เกี่ยวข้อง