สมอ.พร้อมคุยอินโดนีเซียช่วยอุตฯเครื่องปรับอากาศไทยหลังถูกจำกัดนำเข้า

20 ก.ย. 2564 เวลา 6:45 น. 150

สมอ.พร้อมเจรจาอินโดนีเซีย ช่วยอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการนำเข้าสินค้า ก่อนร้อง WTO

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ได้กำชับให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ติดตามช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศอินโดนีเซียได้กำหนดมาตรการลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เหลือเพียง 35% ภายในปี 2565 ซึ่งได้เริ่มนำมาตรการลดการนำเข้ามาใช้ โดยเพิ่มขั้นตอนและกำหนดโควตาการนำเข้าสินค้า รวมถึงให้หน่วยงานภายในประเทศที่ให้บริการออกใบรับรองสินค้าตามมาตรฐาน SNI (Indonesian National Standard) ระงับการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าในต่างประเทศ
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ. เป็นผู้แทนประเทศไทยด้านกฎระเบียบของสินค้าอุตสาหกรรมในเวทีการค้าโลก มีหน้าที่ปกป้องดูแลและสนับสนุนผู้ส่งออกให้ได้รับความสะดวกไม่ถูกกีดกันทางการค้าจากกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรม และยังต้องปฏิบัติตามกติกาที่องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดขึ้น มุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของสมาชิก WTO ทั้งหมด 

ทั้งนี้ ต่อกรณีดังกล่าวถือว่าอินโดนีเซียมิได้ปฏิบัติตามกฎกติกาสากลที่ WTO กำหนดไว้ โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสในการส่งออกสินค้า จึงขอให้อินโดนีเซียพิจารณามาตรการเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการของไทย ตามพันธกรณีความตกลงที่ประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และหากอินโดนีเซียยังไม่ยกเลิกมาตรการดังกล่าว สมอ. จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นหารือในเวทีการประชุม Committee on TBT ครั้งที่ 85 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
“นอกจากมาตรการของประเทศอินโดนีเซียแล้ว ยังมีมาตรการของประเทศฟิลิปปินส์และอินเดีย ที่ต้องจับตามองซึ่งกำลังจะออกมาส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย เช่น ฟิลิปปินส์กำหนดให้ต้องปิดฉลากประหยัดพลังงานเพื่อแสดงประสิทธิภาพพลังงานที่ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และหลอดไฟ ตามกฎระเบียบที่ฟิลิปปินส์กำหนด ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดก่อนที่จะดำเนินการส่งออกสินค้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการของประเทศนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง"

สำหรับอินเดียได้ประกาศห้ามนำเข้าเครื่องปรับอากาศที่บรรจุสารทำความเย็นแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้วไม่สามารถส่งออกได้ ทำให้มีปริมาณสินค้าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในเรื่องนี้ สมอ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะได้หารือกับอินเดีย แล้วหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง