เปิดผลข้างเคียง วัคซีนเข็มที่ 3 บูสเตอร์

19 ก.ย. 2564 | 00:16 น.

เปิดผลข้างเคียง วัคซีนเข็มที่ 3 บูสเตอร์ สูตร ซิโนแวค-ซิโนแวค-แอสตร้าฯ แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อและฉีดใต้ผิวหนัง พบอาการไม่รุนแรง แต่มีทั้งปวด บวมแดง เป็นไข้ต่ำ ปวดศีรษะ

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลวิจัยการฉีดวัคซีน Booster dose สูตร S-S-A (Sinovac-Sinovac-AstraZeneca) โดยจะฉีดแอสต้าเซนเนก้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์หลังฉีดซิโนแวค เข็มที่ 2 ด้วยวิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM)  และฉีดใต้ผิวหนัง (ID) เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย

เปิดผลข้างเคียง วัคซีนเข็มที่ 3 บูสเตอร์

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 242 ราย พบว่า ประสิทธิผลของการให้ Viral Vector SARS-CoV-2 vaccine แบบเข้ากล้ามเนื้อ (IM) จำนวน 120 คน กับการฉีดใต้ผิวหนัง (ID) จำนวน 122 คน พบว่า มีอาการหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 บูสเตอร์ มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง 

 

อาการที่พบหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 บูสเตอร์

                                                        แบบเข้ากล้ามเนื้อ (IM)                            แบบใต้ผิวหนัง (ID)          

ไข้ต่ำ ปวดศีรษะ                                 87%                                                     44%

อ่อนเพลีย ไม่มีแรง                             28.6%                                                   12%

ปวดบวมแดง ร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน     16.9%                                                   52%

คลื่นไส้ อาเจียนน้อยกว่า 5 ครั้ง           5.2%                                                     5.3%

ท้องเสีย                                            3.9%                                                     4%

ผื่นแดงเล็กน้อย                                  2.6%                                                    28%

** IM มีอาการรุนแรง ไข้สูง 1 คน

เปิดผลข้างเคียง วัคซีนเข็มที่ 3 บูสเตอร์

อย่างไรก็ดี จากการการศึกษาดังกล่าว ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบในการใช้การฉีดวัคซีน Booster dose สูตร S-S-A (Sinovac-Sinovac-AstraZeneca) ด้วยวิธีฉีด Intradermal (ID) เป็นทางเลือกที่ฉีดวัคซีนให้กับคนไทย พร้อมกับมอบหมายกรมควบคุมโรค แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป