รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เช็คได้ที่นี่

18 ก.ย. 2564 เวลา 8:54 น. 28.7k

แบงก์ชาติ เพิ่มทางเลือก ลูกหนี้รายย่อย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผ่านวิธีการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว ลดดอกเบี้ย ผ่อนจ่ายก้อนเดียว ถึง 31 ธ.ค. 64 พร้อมเปิดวิธีสมัครเข้าร่วม -ข้อดีหลังปรับโครงสร้างหนี้

18 กันยายน 2564 - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ลูกหนี้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) 

 

โดยที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้ เช่น ข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมมาตรการ ข้อมูลเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมกับภาระหนี้ใหม่ และทางเลือกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รูปแบบอื่นที่ลูกหนี้สามารถทำได้ พร้อมพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามความสามารถของลูกหนี้ 

มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระการชำระหนี้โดยที่ลูกหนี้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดโดยไม่จำเป็น และยังสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะหมุนเวียนที่ยังเหลือได้ รวมทั้งไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด (prepayment fee)

 

ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการและแสดงข้อมูลว่าได้รับผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 

การปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย โดยวิธีการรวมหนี้

  • สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 - 31 ธ.ค. 64

 

ข้อดีหลังจากปรับโครงสร้างหนี้

  • ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น
  • ลดภาระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยและค่างวด
  • สามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหลือได้ (ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้)

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เช็คได้ที่นี่

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เช็คได้ที่นี่

ที่มา : ธปท.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

แท็กที่เกี่ยวข้อง