svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โครงการ "VACC 2 School"

17 กันยายน 2564

ใกล้เข้ามาเเล้วสำหรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โครงการ “VACC 2 School” ที่จะเริ่มฉีด 20 ก.ย 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนฉีดวัคซีนเพื่อทำความเข้าใจ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมตัวและขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ “VACC 2 School” เริ่มฉีด 20 ก.ย 64 

เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

1.ตรวจสอบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนแจ้งเข้าระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อรับทราบวัน-เวลา ในการเข้ารับวัคซีน (กรุณามาตรงตามเวลานัดหมาย)

2.ทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู “สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม)*

หลังจากทำเรียบร้อยจะได้รับ QR Code ให้บันทึก QR Code นำมาใช้เช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองผ่านปุ่มเมนูที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.64 เป็นต้นไป

ผู้ปกครองลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้นักเรียนนำมาในวันรับวัคซีน ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” คลิก https://bit.ly/3A25YWT

ให้นักเรียน นอนหลับพักผ่อนก่อนวันฉีด ดื่มน้ำให้เพียงพอ หากมีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายดี

วันฉีดวัคซีน

เข้ารับการฉีดได้ที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9 บนถนนแจ้งวัฒนะ 

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 1 Check In (เข้าศูนย์ฉีดตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย)

• แสดงบัตรประชาชน และบัตรนักเรียน

• แสดง QR Code

• ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนที่ 2 Covid Vaccine

รับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนข้างที่ไม่ถนัด

ขั้นตอนที่ 3 Observe

นั่งพักสังเกตอาการ 15 นาที หากไม่มีอาการกลับบ้านได้ทันที

หลังฉีดวัคซีน

  • กลับบ้านพักผ่อนตามปกติ ไม่ควรวิ่ง หรือ ออกกำลังกายหนัก 2-3 วันหลังฉีดวัคซีน
  • อาการหลังฉีดวัคซีนในเด็กมักพบได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ อาจมีโอกาสเจ็บ เลือดออก บวม ช้ำในจุดที่ฉีดยา หรือหน้ามืด การติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยาพบได้น้อยมาก
  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการส่ง SMS ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ณ วันฉีดวัคซีน, 1 วัน , 7 วัน และ 30 วันหลังฉีด

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการประสานกับทางสถานศึกษา เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โครงการ "VACC 2 School"